กลับหน้าแรก | กระดานข่าวสีเขียว - สีคราม
ค้นหาคำถาม
:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง :: :: ทริปเดินทาง ::: พาใจไปเที่ยว :: :: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง ::
เชิญตั้งคำถามของคุณได้ที่นี่ครับ
WorldBuilder[7] : GPS

     ตั้งแต่มนุษย์เริ่มเดินทางไกลสิ่งที่มนุษย์เราต้องใช้นำทางว่ากำลังเดินทางไปยังตำแหน่งใด ๆ ตั้งแต่สมัยแรกๆก็ด้วยวิธีสังเกตจากดวงดาว ต่อมาก็วิวัฒนาการการมาใช้เข็มทิศบอกทิศทาง ก่อนที่จะมีระบบ GPS เรายังไม่เคยมีเครื่องมือที่นำมาใช้บอกตำแหน่งและทิศทางที่สมบูรณ์เลย
โดยคุณ Lighthouse [2005-06-24 21:57:05] Bookmark and Share

โดยคุณ Lighthouse [2005-06-24 21:59:01] #233 (1/10)

GPS คืออะไร ?
GPS ย่อมาจาก " Global Positioning System " คือระบบค้นหาแลระบุตำแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียมระบบ GPS จะแสดงผลเป็นตำแหน่งและพิกัด เป็นเส้นรุ้ง(Latitude) และ เส้นแวง(Longitude) ซึ่งเราจะรู้ทันทีว่าเราอยู่ส่วนไหนของโลกใบนี้
โดยคุณ Lighthouse [2005-06-24 21:59:48] #234 (2/10)

     ระบบ GPS ใช้ดาวเทียมจำนวน 24 ดวง โคจรอยู่ในระดับสูงที่พ้นจากคลื่นวิทยุรบกวนของโลกและวิธีการที่สามารถให้ความถูกต้อง เพียงพอที่จะใช้ชี้บอกตำแหน่งได้ทุกแห่งบนโลกตลอดเวลา 24 ชั่วโมง จากการนำมาใช้งานจริงจะให้ความถูกต้องสูง โดยที่ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของตำแหน่งทางราบต่ำกว่า 50 เมตร
ซึ่งถ้าเรามีอุปกรณ์รับข้อมูลติดตั้งอยู่ จะทำให้สามารถแสดงตำแหน่งนั้นอย่างแม่นยำ
โดยคุณ Lighthouse [2005-06-24 22:00:25] #235 (3/10)

ลักษณะทั่วไปของระบบ GPS ประกอบด้วยส่วนประกอบที่สำคัญ 3 ส่วน ได้แก่
1. ส่วนอวกาศ
ในระบบดาวเทียม GPS จะประกอบด้วยดาวเทียมทั้งหมด 24 ดวง โดยดาวเทียมจำนวน 21 ดวง จะใช้ในการบอกค่าพิกัด ส่วนที่เหลือ 3 ดวง จะสำรองเอาไว้
2. สถานีควบคุม
ในส่วนของสถานีควบคุมจะประกอบด้วย 5 สถานีย่อย (Monitor Station) ตั้งอยู่ที่เมือง Diego Garcia, Ascension Island, Kwajalein, และ Hawaii ส่วนสถานีควบคุมหลัก (Master Control Station) 1 สถานี ซึ่งเป็นศูนย์ควบคุมการทำงานของระบบดาวเทียม GPS ตั้งอยู่ที่เมือง Colorado Springs รัฐ Colorado สหรัฐอเมริกา สถานีควบคุมต่าง ๆ เหล่านี้มีหน้าที่คอยติดต่อสื่อสาร (Tracking) กับดาวเทียม ทำการคำนวณผล (Computation) เพื่อบอกตำแหน่งของดาวเทียมแต่ละดวง และส่งข้อมูลที่ได้ไปยังดาวเทียมอยู่ตลอดเวลา ทำให้ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ
3. ผู้ใช้
ผู้ใช้ประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับพลเรือน (Civilian) และส่วนที่เกี่ยวกับทางทหาร (Military) ในส่วนของผู้ใช้จะมีหน้าที่พัฒนาเครื่องรับสัญญาณ (Receiver)ให้ทันสมัยและสะดวกแก่การใช้งาน สามารถที่จะใช้ได้ทุกแห่งในโลก และให้ค่าที่มีความถูกต้องสูง
โดยคุณ Lighthouse [2005-06-24 22:00:53] #236 (4/10)

ประโยชน์จาก GPS
ด้วยความสามารถของ GPS ทำให้เราสามารถนำข้อมูลตำแหน่งมาใช้ประโยชน์ได้มากมาย เช่น
บอกตำแหน่งของเรา นั่นคือเราจะรู้ตำแหน่งของตัวเราเองว่าอยู่จุดใดบนพื้นโลก
ใช้ในการนำทางในการเดินป่า
ระบบนำร่อง (Navigation System)
ระบบติดตามยานพาหนะ (Automatic Vehicle Location)
การสำรวจพื้นที่ (Survay) สำหรับสำรวจเส้นทางใหม่ในพื้นที่ที่ไม่เคยไป
การทำแผนที่ (Mapping)
โดยคุณ sandy [2005-08-29 12:02:11] #283 (5/10)
อยากรู้เรื่อง GPS กับการท่องเที่ยว การขนส่ง การเดินทาง ว่ามันมีบทบาทอย่างไร
โดยคุณ audio [2006-01-04 12:58:48] #332 (6/10)
อยากทราบว่าสามารถใช้ได้อย่างไรบ้าง
การติดตั้งทำอย่างไร มีประเภทไหนบ้าง
โดยคุณ GPS [2006-10-28 18:01:46] #453 (7/10)

ภาพตัวอย่าง การนำข้อมูลจาก GPS มาใช้ร่วมกับ Mapsource และแผนที่ไทย จะช่วยให้ผู้ใช้ สามารถเก็บบันทึก ที่หมายตกปลาในเขื่อนได้ ท่านสามารถนำข้อมูลนี้ ส่งต่อให้เพื่อในรูปแบบอื่นๆ
โดยคุณ GPS [2006-10-28 18:12:48] #454 (8/10)

อีกภาพ เป็นตัวอย่างการปรับเปลี่ยนข้อมูลแผนที่(ฉากหลัง)เพื่อดูชั้นความสูง
โดยคุณ GPS [2006-10-28 18:21:33] #455 (9/10)

การส่งข้อมูลถึงเพื่อ อาจส่งเป็นภาพพิมพ์ หรือ ไฟล์เส้นทางโดยตรง
โดยคุณ น่ารัก [2007-01-11 20:46:46] #479 (10/10)
งงเหมือนกาน