Scuba อันดามันใต้ 4 วัน 5 คืน 15 ไดฟ์
หินมุสัง - เรือจมคิงครุยเซอร์ -เกาะบิดะนอก-บิดะใน
เกาะห้า- เกาะรอก- หินม่วง หินแดง
หินแปดไมล์ - จาบัง อาดัง ราวี

ราคา 15,500 บาท

Scuba อันดามันเหนือ 4 วัน 5 คืน 15 ไดฟ์
สิมิลัน - ริเชลิว - เกาะบอน - เกาะตาชัย Shark fin reef - หินหัวกะโหลก - West of Eden - East of Eden

ราคา 15,500 บาท