กลับหน้าแรก | กระดานข่าวสีเขียว - สีคราม
ค้นหาคำถาม
:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง :: :: ทริปเดินทาง ::: พาใจไปเที่ยว :: :: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง ::
เชิญตั้งคำถามของคุณได้ที่นี่ครับ
ประชาสัมพันธ์โครงการ “พี่น้องคล้องแขน ท่องแดนศิลปะ”

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารงานวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 6 ได้จัดทำโครงการ “พี่น้องคล้องแขน ท่องแดนศิลปะ” โดยการพาเด็กด้อยโอกาสจากสถานสงเคราะห์เด็กบ้านราชวิถีไปทัศนศึกษา ณ พระที่นั่งวิมานเมฆ และพระที่นั่งอนันตสมาคม ซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม พร้อมให้ความรู้เชิงวิชาการและด้านประวัติศาสตร์ไทยแก่เด็กและเยาวชน นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมทางด้านศิลปะด้านต่างๆ ณ สวนสัตว์ดุสิต เพื่อเป็นการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เป็นหมู่คณะในแต่ละกิจกรรม เช่น ร้องเล่นเต้นละคร, ทำของเล่นมันส์ และ ชวนน้องปั้นดิน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือในการผลักดันให้เยาวชนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้ซาบซึ้ง เห็นคุณค่าของศิลปะ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รักและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมและร่วมกิจกรรมทางศิลปะ จึงขอเชิญประชาชนที่สนใจในโครงการนี้ เข้าร่วมกิจกรรม “พี่น้องคล้องแขน ท่องแดนศิลปะ” ได้ในอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2550 ณ สวนสัตว์เขาดิน ตั้งแต่เวลา 12.00 เป็นต้นไป
โดยคุณ AuLovely Mail to AuLovely [2007-01-30 14:56:53] Bookmark and Share