กลับหน้าแรก | กระดานข่าวสีเขียว - สีคราม
ค้นหาคำถาม
:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง :: :: ทริปเดินทาง ::: พาใจไปเที่ยว :: :: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง ::
เชิญตั้งคำถามของคุณได้ที่นี่ครับ
WorldBuilder[5] : DEM

           ต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าไม่ได้เรียนจบทางด้านภูมิศาสตร์หรือเรียนการทำแผนที่มาจากไหน เพียงแต่มีความสนใจที่จะนำความรู้มาประกอบการเดินทาง เพราะว่าส่วนมากการเดินทางของเรามันก็มีเรื่องของความสูงความต่ำ [ ของภูมิประเทศ ] มาเกี่ยวซะมาก ถ้าเราทราบลักาณะภูมิประเทศเคร่าๆล่วงหน้าก็พอจะนำมาวางแผนการเดินทางในทริปนั้นๆได้

           ข้อมูลที่นำมาบอกกล่าวเป็นความเข้าใจส่วนตัวที่ศึกษาด้วยตัวเองทาง INTERNET ซึ่งกว่าจะเข้าใจก็ใช้เวลานานโข ศัพท์บางคำไม่อาจแปลได้ด้วยตัวเองเพราะมันเป็นศัพท์ทางเทคนิค ผิดถูกยังไงก็ขอวานเพื่อนๆที่มีความรู้ช่วยให้ความกระจ่างบ้างนะครับ

DEM [ Digital Elevation Model ] คืออะไร
โดยคุณ Lighthouse [2005-06-04 12:36:28] Bookmark and Share

โดยคุณ Lighthouse [2005-06-04 12:49:04] #221 (1/2)

- คือไฟล์ที่แสดงพื้นผิวความสูงของพื้นที่

ไฟล์ DEM นอกจากมีนามสกุลไฟล์คือ ".dem" แล้ว ยังมีไฟล์ DEM ที่มีนามสกุลไฟล์ในรูปแบบต่างๆมากมาย เช่น

- DEM ของญี่ปุ่น ใช้นามสกุล ".mem"
- SDTS DEMs
- Digital Terrain Elevation Data [DTED]
- Shuttle Radar Topography Mission [SRTM]
- CDED DEM Data for Canada
โดยคุณ Lighthouse [2005-06-04 13:23:11] #222 (2/2)
30 arc-second [1km]
[GTOPO30 30 arc-second DEM]
3 arc-second DEM [90m] or 1-degree DEM
[ 1:250,000 scale DEM ]
1 arc-second DEM [30m] or 7.5-minute DEM
[ 1:24,000 and 1:25,000 scale ]

ขอบเขตพื้นที่ของ DEM กำหนดให้สัมพันธ์ กับ มาตราส่วนของแผนที่ และ เส้น Latitude , Longitude โดยใช้แบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆ และเป็นการแสดงความละเอียดของลักษณะภูมิประเทศไปด้วยพร้อมๆกัน