กลับหน้าแรก | กระดานข่าวสีเขียว - สีคราม
ค้นหาคำถาม
:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง :: :: ทริปเดินทาง ::: พาใจไปเที่ยว :: :: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง ::
เชิญตั้งคำถามของคุณได้ที่นี่ครับ
WorldBuilder[2] : เส้นชั้นความสูง [Contour Lines]

     สิ่งที่สำคัญสำหรับแผนที่ภูมิประเทศ คือ เส้นชั้นความสูง หรือ Contour Lines หรือ เส้นระดับความสูงเท่ากัน โดยสมมุติให้เป็นเส้นที่ลากผ่านจุดที่มีระดับความสูงเท่า ๆ กันบนภูมิประเทศ

โดยคุณ Lighthouse [2005-04-01 19:43:55] Bookmark and Share

โดยคุณ Lighthouse [2005-04-01 19:53:08] #178 (1/12)


เส้นชั้นความสูง มีลักษณะเป็นเส้นโค้งต่อเนื่องมีตัวเลขระดับความสูงกำกับไว้เช่น เส้นที่กำหนดความสูงไว้ 200 หมายความว่า ทุก ๆ จุดที่อยู่บนเส้น 200 มีระดับความสูงเท่ากันที่ระดับความสูง 200 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง
โดยคุณ Lighthouse [2005-04-01 20:15:01] #179 (2/12)

เส้นระดับความสูงเท่าหลายเส้นวนเป็นวงรอบจุด ๆ หนึ่ง ซึ่งมีกากบาทแสดงความสูงไว้ จุดกากบาทนี้ คือ ตำแหน่งสูงสุดของภูเขาซึ่งมีเส้นระดับความสูงเท่ากันวนรอบ
โดยคุณ Lighthouse [2005-04-01 20:21:52] #180 (3/12)

ช่องว่างระหว่างเส้นชั้นความสูง จะแสดงถึงลักษณะทรวดทรงของภูมิประเทศ
โดยคุณ Lighthouse [2005-04-01 20:38:26] #181 (4/12)

     เส้นชั้นความสูงที่มีช่องว่างเท่า ๆ กัน และอยู่ห่างกัน แสดงว่าเป็นภูมิประเทศ ที่มีความลาดชันน้อย [A] ,[B]

     เส้นชั้นความสูงที่มีช่องว่างเท่า ๆ กัน และอยู่ใกล้ชิดกัน แสดงว่าเป็นภูมิประเทศ ที่มีความลาดชันมาก [C]

โดยคุณ Lighthouse [2005-04-01 21:09:49] #182 (5/12)

      ลักษณะเส้นชั้นความสูงแบ่งออกเป็นหลายลักษณะตามภูมิประเทศคือ...
โดยคุณ Lighthouse [2005-04-01 21:12:27] #183 (6/12)

Hill
โดยคุณ Lighthouse [2005-04-01 21:13:59] #184 (7/12)

Ridge
โดยคุณ Lighthouse [2005-04-01 21:14:50] #185 (8/12)

Saddle
โดยคุณ ฮานาเล [2005-04-19 12:18:56] #189 (9/12)
อืม....ขอบคุณค่ะ....
โดยคุณ 'C - Line Mail to [2005-07-28 17:41:31] #280 (10/12)
เขียนรูปตัดใน 'CAD ยังไงอ่ะฮับ
โดยคุณ PS [2005-09-02 16:09:15] #285 (11/12)
หาความชันจากแผนที่นี้อย่างไรค่ะ
โดยคุณ พริกหวาน น้ำตาลเผ็ด [2007-04-18 20:07:10] #540 (12/12)
ได้ข้อมูลเยอะเลย
แต๊งค์