กลับหน้าแรก | กระดานข่าวสีเขียว - สีคราม
ค้นหาคำถาม
:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง :: :: ทริปเดินทาง ::: พาใจไปเที่ยว :: :: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง ::
เชิญตั้งคำถามของคุณได้ที่นี่ครับ
WorldBuilder[1] : Latitude และ Longitude

ทำไมเราต้องเรียนรู้เรื่อง Latitude และ Longitude ?

โดยคุณ Lighthouse [2005-03-08 16:59:14] Bookmark and Share

โดยคุณ Lighthouse [2005-03-08 17:11:53] #159 (1/10)
เป็นเพราะว่าค่าพิกัดที่บอกว่าถึงตำแหน่งสถานที่แห่งหนึ่งแห่งใดในโลกแสดงออกมาในรูปแบบตัวอักษรและตัวเลขดังเช่น

N19E098

N คืออะไร
19 คืออะไร
E คืออะไร
098 คืออะไร

โดยคุณ Lighthouse [2005-03-08 17:16:32] #160 (2/10)

โลกของเราถูกแบ่งโดยนักวิทยาศาสตร์ออกเป็น 4 ซีก
โดยคุณ Lighthouse [2005-03-08 17:19:52] #161 (3/10)

โดยใช้เส้นเป็นตัวแบ่ง

ซีกโลกด้านที่อยู่เหนือเส้น Equator แทนด้วยตัวอักษร N
ซีกโลกที่อยู่ใต้เส้น Equator แทนด้วยตัวอักษร S

เช่นกัน

ซีกโลกที่อยู่ทางซีกขวาของเส้น Prime Meridian แทนด้วยตัวอักษร E
ซีกโลกที่อยู่ทางซีกซ้ายของเส้น Prime Meridian แทนด้วยตัวอักษร W
โดยคุณ Lighthouse [2005-03-08 17:26:38] #162 (4/10)

ในซีกโลกด้านที่อยู่เหนือเส้นยังแบ่งย่อยออกเป็น 90 ส่วนโดยใช้เส้นเป็นตัวแบ่ง
เส้นนี้ละครับที่เรียกกันว่าเส้น Latitude
เส้น Latitude ที่ 0 คือเส้น Equator

ถัดจากเส้น Equator ขึ้นไปทางเหนือ คือ เส้น Latitude ที่ 1 แทนค่ากันทั่วไปคือ N1 ... จนถึง N90 อ่านกันเต็ม ๆ ว่า Latitude ที่ 1 องศาเหนือ...จนถึง Latitude ที่ 90 องศาเหนือ
ในส่วนด้านใต้ ก็เช่นเดียวกัน แต่แทนด้วยตัวอักษร S
โดยคุณ Lighthouse [2005-03-08 17:35:07] #163 (5/10)

เช่นกัน

ในซีกโลกด้านที่ตะวันออกของเส้น Prime Meridian
ยังแบ่งย่อยออกเป็น 180 ส่วนโดยใช้เส้นเป็นตัวแบ่ง
เส้นนี้ละครับที่เรียกกันว่าเส้น Longitude

เส้น Longitude ที่ 0 คือเส้น Prime Meridian

ถัดจากเส้น Prime Meridian ไปทางตะวันออก คือ เส้น Longitude ที่ 1 แทนค่ากันทั่วไปคือ E01 ... จนถึง E090 อ่านกันเต็ม ๆ ว่า Longitude ที่ 1 องศาตะวันออก...จนถึง Longitude ที่ 180 องศาตะวันออก

ในส่วนด้านตะวันตก ก็เช่นเดียวกัน แต่แทนด้วยตัวอักษร W
โดยคุณ Lighthouse [2005-03-08 17:47:52] #165 (6/10)

มีองศาเขามาเกี่ยวข้อง?
โดยคุณ Lighthouse [2005-03-08 17:57:21] #166 (7/10)

ระยะจากเส้น Latitude หรือ Longitude ที่ 0 ถึงเส้นLatitude หรือ Longitude ที่ 1 ถูกแทนค่าเป็น degree และ ยังแบ่งย่อยเป็น Minutes และ Second

1 degree = 60 minutes = 3600 seconds หรือ 1° = 60' = 3600"
โดยคุณ Lighthouse [2005-03-08 18:06:17] #167 (8/10)
ดังนั้นพิกัด N19E098 คือ สถานที่บนโลกที่ เส้น Latitude ที่ 19 องศาเหนือ ตัดกับเส้น Longitude ที่ 100 องศาตะวันออก
สถานที่แห่งนั้นคือ

http://www.confluence.org/confluence.php?lat=19&lon=98
โดยคุณ ฮานาเล [2005-03-14 23:01:16] #170 (9/10)
Thailand ละเป่าอ่ะ....
โดยคุณ fox [2005-06-04 14:37:14] #223 (10/10)
ภูเก็ตเปล่า