กลับหน้าแรก | กระดานข่าวสีเขียว - สีคราม
ค้นหาคำถาม
:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง :: :: ทริปเดินทาง ::: พาใจไปเที่ยว :: :: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง ::
เชิญตั้งคำถามของคุณได้ที่นี่ครับ
ประชาสัมพันธ์การบรรยายพิเศษเรื่องการลักลอบค้าศิลปวัตถุและการคุกคามสถานที่ทางประวัติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์จาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดให้มีการบรรย ายพิเศษและเสวนาใน ประเด็น การลักลอบค้าศิลปวัตถุและ การคุกคามสถานที่ทางประวัติศาสตร์ ในหัวข้อ Illegal Traffic of Artefact, Pillage of Archaeological Site: The Response of International Law โดย Mr. Etienne Clement ผู้เชี่ยวชาญขององค์การUNESCO ซึ่งมีประ สบการณ์ ทั้งด้านทฤษฏีและในฐานะนักปฏิบัติ โดยการบร รยายจะจัดขึ่นในวันอังคารที่ 16 มกราคม เวลา 9:00-12:00น ห้องประชุมชั้น4 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาว ิทยาลัย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียด โทร 02 2182017 ต่อ 216
โดยคุณ assas Mail to assas [2007-01-15 16:20:41] Bookmark and Share