กลับหน้าแรก | กระดานข่าวสีเขียว - สีคราม
ค้นหาคำถาม
:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง :: :: ทริปเดินทาง ::: พาใจไปเที่ยว :: :: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง ::
เชิญตั้งคำถามของคุณได้ที่นี่ครับ
คราบเลือดบนรอย...แยก

แยกแบ่ง..........ขีดเส้น....รุนแรง
ลัทธิ ศาสดา ไหนสอน
เข่นฆ่า บูชา เลือดแดง
ตายร่วง ศพแล้ว ศพเล่า
...................................................
สองขั้ว ประหาร ต่อสู้
รุนแรง แข็งกร้าว ประจัน
เลือนอาบ ราดท่วม ด้ามขวาน
สุขหาย วาบผ่าน ร้อนทวี
...................................................
ข้าวปลา เคยแบ่ง จารเจือ
เลือดเนื้อ เคยปก ป้องร่วม
ครานี้ ฟ้าหม่น คนหลง
หยิบปืน ประหาร สามัญชน
...............................................
อีกกี่ศพ อีกกี่ศพ จึงร่มเย็น
อีกกี่ศพ อีกกี่ศพ จึงรู้แจ้ง
อีกกี่ศพ อีกกี่ศพ....จึงเข้าใจ
ไม่มีแผ่นดินใด ..ไม่มีศาสดาได....ต้องการ...ชีวิตคน
................................................................
........................................เขียนให้ 8ชีวิตบนรถตู้เบตงหาดไหญ่
ที่ตกเป็นหยื่อความรุนแรงของเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดของภาคใต้.............................................
...............................เหตุผลกับความเป็นจริงบางทีมันตรงกันข้ามกัน...จากคราบเลือนบนรอยแยกที่แห้งกรังในวันผ่าน..........แค่ลมปากคนก็เป่าไฟให้ลุกโชน เลือดแดงฉานที่สดไหม่ทุกวันๆๆๆราด ลดรอยคราบเลือด..รอยเดิมๆๆ....................................เมือไหร่อหนอ...เมื่อไหร่หนอ............................
นายซาไกทัดดอกฝิ่น
๑๕/๓/๒๕๕0
โดยคุณ นายซาไกทัดดอกฝิ่น [2007-03-15 19:23:13] Bookmark and Share

โดยคุณ อสุสิงค์ Mail to อสุสิงค์ [2007-03-16 09:10:29] #7954 (1/4)
ต้องจับหัวหน้ามาขังคอกรวมกะหมู
................................55555555
โดยคุณ แก่นแก้ว [2007-03-21 19:40:16] #7991 (2/4)
......คือ สัตว์......

คือ.....สัตว์สองขาหน้าปีศาจ
คือ.....สัตว์อุบาทว์แต่ชาติก่อน
คือ.....สัตว์หน้าขนบนตะกอน
คือ.....สัตว์ซ่อนหน้าในอาจม

......สาปแช่ง......

แม้พระเจ้า.....ยังชังยังรังเกียจ
แม้พระเจ้า.....ยังเครียดยังขื่นขม
แม้พระเจ้า.....ยังเศร้ายังตรอมตรม
แม้พระเจ้า.....ยังผสมเสียงแช่ง มึ.ง
โดยคุณ debby [2007-03-23 15:27:29] #8011 (3/4)
โดยคุณ Ducky [2007-05-04 07:34:50] #8146 (4/4)
ก้นน้องเกย หรือน้องโตนคะเนี๊ย