กลับหน้าแรก | กระดานข่าวสีเขียว - สีคราม
ค้นหาคำถาม
:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง :: :: ทริปเดินทาง ::: พาใจไปเที่ยว :: :: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง ::
เชิญตั้งคำถามของคุณได้ที่นี่ครับ
ประกวดภาพถ่ายเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ "ประทับใจในป่าไทย"


กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น
จำกัด ( มหาชน ) จัดประกวดภาพถ่ายเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ประทับใจใน
ป่าไทย ชิงถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ เปิดรับภาพประกวด
ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2547 นี้


โดยปี 2547 นี้ จัดประกวดภาพถ่ายในหัวข้อเรื่อง ประทับใจในป่าไทย แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่


-ประเภท ประทับใจในสัตว์ป่าไทย โดยรางวัลที่ 1 จะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 25,000 บาท และ
-ประเภท ประทับใจในป่าไม้ไทย โดยรางวัลที่ 1 จะได้รับถ้วยประทานจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเงินรางวัล 25,000 บาท
นอกจากนี้ ในแต่ละประเภทยังมี รางวัลที่ 2 ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท และรางวัลที่ 3 ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท และรางวัลชมเชยอีกจำนวน 20 รางวัล ที่จะได้รับเงินรางวัลๆ ละ 2,500 บาท

สำหรับ ผู้สนใจ สามารถส่งภาพสไลด์สีเข้าประกวดได้หัวข้อละไม่เกิน 8 ภาพ ทั้งนี้ภาพทั้ง 2 หัวข้อนั้น ต้องเป็นภาพถ่ายที่มีอยู่ในสภาพจริง ไม่ใช้กรรมวิธีพิเศษใดๆ และเป็นการถ่ายภาพป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าในประเทศไทย ตามสภาพความเป็นอยู่จริงและไม่เป็นการทำลายสภาพแวดล้อมที่สัตว์อาศัยอยู่ ส่งภาพได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2546


สำหรับประเภทของภาพประกวดนั้นต้องเป็นสไลด์สีที่ถ่ายด้วยฟิล์มชนาด 135 มม. ประเภทเดียว ขนาดของภาพต้องเป็นต้นฉบับอยู่ในกรอบพลาสติกขนาด 2X2 เท่านั้น และระบุข้อมูลของผู้ส่งให้ชัดเจน ได้แก่ ชื่อจริง ที่อยู่ หมายเลขประจำภาพ จำนวนภาพที่ส่งเข้าประกวด พร้อมรายละเอียดการถ่ายภาพ

พร้อมทั้งบรรยายถึงเบื้องหลังความประทับใจในภาพดังกล่าว ประมาณ 4-5 บรรทัด และภาพที่ส่งเข้าประกวดนั้นผู้ส่งภาพและเจ้าของภาพต้องเป็นคนๆ เดียวกัน และไม่เคยเผยแพร่ภาพออกสู่สาธารณะหรือเคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน


สอบถามรายละเอียดหรือส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-4292 -3

หรือ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด ( มหาชน ) โทรศัพท์ 0-2643-0367 กด 0-4 และ 0-2643-2463
จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2547 นี้
โดยคุณ Lighthouse [2004-09-24 20:17:12] Bookmark and Share

โดยคุณ Lighthouse [2004-09-24 21:33:26] #187 (1/1)
" ทรู เปิดเสวนาเทคนิคพิชิตรางวัลประกวดภาพถ่ายเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ "

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการให้บริการสื่อสารครบวงจร เชิญชวนผู้สนใจการถ่ายภาพเข้าร่วมงานเสวนา ?เทคนิคพิชิตรางวัลประกวดภาพถ่ายเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ? โดยการจัดเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีผลงานและประสบการณ์ในการถ่ายภาพเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติมาให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนเทคนิคการถ่ายภาพ ได้แก่ ผู้ชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ ? ความประทับใจในป่าไทยและความประทับใจในสัตว์ป่าไทย ? ผู้เชี่ยวชาญการถ่ายภาพจากนิตยสาร Exposure และ นายนพปฎล เดชอุดม ผู้อำนวยการและผู้จัดการทั่วไป ด้านบรอดแบนด์และอินเทอร์เน็ต ของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินโครงการประกวดภาพถ่าย ?ประทับใจในป่าไทย? ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการจัดเสวนาเรื่อง ? เทคนิคพิชิตรางวัลประกวดภาพถ่ายเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ? นี้ วิทยากรทั้ง 3 ท่าน จะมาร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์เทคนิคในการถ่ายภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมกับนำเสนอผลงานภาพถ่ายประทับใจของแต่ละท่าน โดยสอดแทรกเทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการประกวดให้ได้รับความสนใจจากคณะกรรมการ นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชย จากโครงการประกวดภาพถ่าย ?ความประทับใจในป่าไม้และสัตว์ป่าไทย ? ที่บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดขึ้นเมื่อปี 2546 งานเสวนานี้จะจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2547 ระหว่างเวลา 09.00 ? 12.00 น. ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 11 อาคาร ซีพี พลาซ่า 2 (ฟอร์จูนทาวเวอร์ ) ถนนรัชดาภิเษก โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และรับจำนวนจำกัด นอกจากผู้ที่ลงทะเบียนยังจะได้รับสมุดรวมภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สีสวยสด ทั้งนี้ สามารถสำรองที่นั่งได้ที่โทรศัพท์ 0-2699-2773 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2547

อนึ่งการจัด ?เสวนาเทคนิคพิชิตรางวัลประกวดภาพถ่ายเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ? เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประกวดภาพถ่าย ?ประทับใจในป่าไทย? ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป ส่งภาพถ่ายเข้ามาประกวดเป็นประจำทุกปี และในปี 2547ได้เปิดรับภาพถ่ายประกวดเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2547 นี้


ฝ่ายประชาสัมพันธ์ทรู 079 / 09 /2547
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
คุณพิมลพรรณ / ณวนุช / สุธิดา โทรศัพท์ . 0-2643-9691 กด 1-3 โทรสาร. 0-699-4909
คุณประภาส/จิตฤทัย โทรศัพท์ . 0-2662-0484 / 01-827-7354