ประวัติอาจารย์ วัธนา บุญยัง
       เกิดวันเสาร์ เดือนสิงหาคม ปี 2493 ที่บ้านสวนริมคลอง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เรียนมัธยมปลายที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จบปริญญาตรีจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2515
       ได้รับทุนโคลัมโมไปเรียนที่มหาวิทยาลัยซิดนี่ย์ ออสเตรเลีย ปี 2525 และทุนบริติชเคาน์ซิลไปเรียนที่ หมาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ปี 2535
       เคยเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ และโรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา ก่อนลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดเมื่อปี 2543
       นอกจากเป็นคนชอบอ่านหนังสือมาตั้งแต่เด็กยังเป็นคนรักธรรมชาติ โอยเฉพาะป่าเขาลำเนาไพร เคยติดตามญาติผู้ใหญ่เข้าป่าตั้งแต่อายุยังไม่ถึงสิบขวบ เลยเกิดความประทับใจถึงขั้นหลงไหลป่าตั้งแต่นั้นมา เคยเดินป่ามาแล้วเกือบทั่วประเทศไทย รวมทั้งป่าในออสเตรเบียและยุโรป แต่ป่าที่เข้าไปบ่อยที่สุดคือป่าตะวันออก
       เริ่มหัดเขียนหนังสือมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย ถึงปัจจุบันมีผลงานรามเล่มแล้วกว่า 20 เล่ม มีทั้งรวมเรื่องสั้น เรื่องแปล สารคดี และนวนิยาย ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับป่า นวนิยายเรื่อง "ใบไม้ร่วงในป่าใหญ่" เขียนขึ้นจากความประทับใจในป่าเขาอ่างฤาไน ได้รับรางวัลจากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติปี 2531
       ปัจจุบันเขียนเรื่องป่าประจำอยู่ในนิตยสาร สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ และ ยังออกเดินทางเที่ยวป่าอยู่เป็นนิจ