:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง ::
:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง :: Traveller's WorldWide ::
   เรื่องเล่าคนเดินทาง
   เทคนิคแคมป์
   เรื่องเล่าติดแสตมป์
   นานา..น่าลอง
   ศิลปวัฒนธรรม
   เรื่องเล่าจากราวไพร  
   สมุดเยี่ยม
   มองผ่านเลนส์
   ทริปเดินทาง ปี 53  
   แนะนำตัว
สมัครสมาชิกรับข่าวสาร ฟรี!!

:: ศิลปวัฒนธรรม :: เพื่อส่งเสริมสำนึกรักศิลปวัฒนธรรมไทย ::

:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง :: Traveller's WorldWide ::เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง
จังหวัดเพชรบูรณ์

ประวัติความเป็นมา

เมื่อวันที่31 ธันวาคม 2535 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ ได้ทำหนังสือถึงกรมป่าไม้ว่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำป่าสักฝั่งซ้าย ท้องที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพื้นที่ป่าที่ยังอุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ชุกชุม เห็นควรสำรวจจัดตั้งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ต่อมาคณะเจ้าหน้าที่ที่ได้ออกทำการสำรวจ มีผลการสำรวจปรากฏว่า มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ประกอบด้วยป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และป่าเต็งรัง มีพื้นที่ประมาณ 147,000 ไร่ หรือ 235.2 ตารางกิโลเมตร มีลำห้วยน้อยใหญ่หลายสายซึ่งเป็นแหล่งน้ำแหล่งอาหารของสัตว์ป่า ประกอบกับพื้นที่ป่าดังกล่าวติดต่อกับอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว อุทยานแห่งชาติตาดหมอก ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมประกาศ

สถานที่ตั้ง

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง ตั้งอยู่บริเวณที่ดินป่าลุ่มน้ำป่าสักฝั่งซ้าย ในท้องที่ตำบลท่าอิบุญ ตำบลห้วยไร่ ตำบลบ้านติ้ว ตำบลปากช่อง ตำบลบ้านกลาง และตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศเหนือ  ติดต่อ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศใต้  ติดต่อ อุทยานแห่งชาติตาดหมอก ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูณ์
ทิศตะวันออก ติดต่อ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันตก ติดต่อ ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำป่าสักฝั่งซ้าย ตำบลปากช่อง อำเภอ หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ลักษณะภูมิประเทศ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง สูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 200 เมตร ถึง 1,143 เมตร เนื่องจากป่าลุ่มน้ำป่าสักฝั่งซ้ายส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูง บริเวณพื้นที่ป่าแห่งนี้ประกอบไปด้วยลำห้วยขนาดเล็กหลายสาย ลำน้ำที่สำคัญในพื้นที่ คือ ลำน้ำป่าสัก มีลำห้วยที่สำคัญมีน้ำไหลตลอดปี ป่าลุ่มน้ำป่าสักฝั่งซ้ายประกอบด้วยภูเขาหลายลูก เช่น เขาขุนน้ำพายสูง 1,143 เมตร เขาโคกเดินฤาษีสูง 1,082 เมตร เขาแท่นช้างสูง 902 เมตร ภูลวกสูง 914 เมตร เขาผาแดงสูง 746 เมตร ภูหินลากสูง 697 เมตร เขาวังหารสูง 659 เมตร เขาห้วยค้อสูง 701 เมตร เป็นต้น

ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศจัดอยู่ในภูมิอากาศประเภทฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู ทั้งนี้เพราะจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งอยู่ในโซนร้อนทางตอนเหนือของเขตศูนย์สูตร และอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมประจำฤดู แบ่งเป็น 3 ฤดู ดังนี้ ฤดูฝนครอบคลุมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม กินเวลาประมาณ 6 เดือน โดยเฉพาะบางช่วงเดือนกันยายน ฝนจะตกหนัก ฤดูหนาวเริ่มจากเดือนพฤศจิกายนไปจนกระทั่งต้นเดือนกุมภาพันธ์ รวมระยะเวลาประมาณ 3 เดือนครึ่ง อุณภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 10.19 องศาเซลเซียส ฤดูร้อนเริ่มจากกลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงต้นเดือนพฤษภาคม อุณภูมิสูงสุดเฉลี่ย 28.13 องศาเซลเซียส

ป่าไม้

สภาพป่าเป็นผสมประกอบด้วยป่าดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณ ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น และป่าไผ่มีไม้ขึ้นล่างรอเวลาที่จะฟื้นสภาพป่า และมีไม้มีค่าทางเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น ตะเคียนทอง ตะเคียนหิน มะค่าโมง แดง ประดู่ ตะแบก ไผ่ ฯลฯ

สัตว์ป่า

บริเวณพื้นที่ป่า มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ ทำให้สัตว์ป่าชุกชุม และมีแหล่งน้ำแหล่งอาหารสมบูรณ์ ซึ่งพบสัตว์อาศัยอยู่หลายชนิด เช่น เลียงผา หมี เก้ง กวาง ลิ่น หมูป่า อีเห็น ชะมด ชะนี ลิง เม่น ไก่ฟ้า นกชนิดต่างๆ ฯลฯ

จุดเด่นที่น่าสนใจ

น้ำตกแม่สุรินทร์

เส้นทางคมนาคม

การเดินทางเนื่องจากมีเส้นทางหลวงแผ่นดินจากอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไป อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จึงสะดวกต่อการเดินทาง

สถานที่ติดต่อกับหน่วยงาน

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง ตู้ปณ. 7 อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 61170


©2002-2005 by TripandTrek
Contact :
webmaster@tripandtrek.com , MobilePhone : 0-6510-2074