:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง ::
:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง :: Traveller's WorldWide ::
   เรื่องเล่าคนเดินทาง
   เทคนิคแคมป์
   เรื่องเล่าติดแสตมป์
   นานา..น่าลอง
   ศิลปวัฒนธรรม
   เรื่องเล่าจากราวไพร  
   สมุดเยี่ยม
   มองผ่านเลนส์
   ทริปเดินทาง ปี 53  
   แนะนำตัว
สมัครสมาชิกรับข่าวสาร ฟรี!!

:: ศิลปวัฒนธรรม :: เพื่อส่งเสริมสำนึกรักศิลปวัฒนธรรมไทย ::

:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง :: Traveller's WorldWide ::เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก
จังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติความเป็นมา

เนื่องจากมีผู้พบกูปรีหรือโคไพร ซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์ ในบริเวณป่าพนมดงรัก ทางกรมป่าไม้ได้มองเห็นความสำคัญของป่าบริเวณนี้ เพราะยังเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ ติดชายแดนกัมพูชาจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการสำรวจและกำหนดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก โดยประกาศเป็นราชกฤษฎีกา ลงในราชกิจจานุเบกษา หน้า 10 เล่ม 95 ตอนที่ 141 ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2521 ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลโนนสูง ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ และบางส่วนของ ตำบลละลาย ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รวมพื้นที่ทั้งหมด 316 ตารางกิโลเมตร หรือ 197,500 ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก ตั้งอยู่ที่บริเวณเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาซับซ้อน ติดต่อกันเป็นเทือก เรียกว่าเทือกเขาพนมดงรัก ยอดเขาที่สูงที่สุด คือ พนมอำปืน สูง 694 เมตร จากระดับน้ำทะเล เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารหลายสาย เช่น ห้วยทา ห้วยตะแบง ห้วยขยุง ห้วยสังกต ฯลฯ เป็นต้น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก มีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ ติดกับ ห้วยทา ห้วยตาเมิน ห้วยขยุง พลาญหินโดนเตีย บ้านซำเม็งและบ้านโนนเจริญ
ทิศใต้ ติดกับ ประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย
ทิศตะวันออก ติดกับ ห้วยอะมาเรีย
ทิศตะวันตก ติดกับ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา

ลักษณะภูมิอากาศ

อากาศจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล อุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน ประมาณ 34 ํ เซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเดือนมกราคม ประมาณ 16 ํ เซลเซียส มีฝนตกพอประมาณ

ชนิดป่าและพันธุ์ไม้

ป่าบริเวณนี้ประกอบด้วย ป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้ง พรรณไม้มี ยาง ตะเคียน ประดู่ พยุง ตะแบก สมพง เขล็ง ลำดวน ขนุนป่า มะม่วงป่า ขว้าว มะค่า ชิงชัน นนทรี พันจำ ฯลฯ เป็นต้น ไม้พื้นล่างเป็นพวกลูกไม้ต่าง ๆ มอส เฟิร์น หวาย กระแซงซึ่งเป็นพรรณไม้โบราณ ฯลฯ
สัตว์ป่าที่พบเห็นอยู่ทั่วไป คือ หมูป่า เก้ง กวาง กระจง ชะนื ไก่ป่า หมี ไก่ฟ้า ชะมด กระต่าย นกชนิดต่าง ๆ และสัตว์ป่าที่คาดว่าจะเหลืออยู่ในบริเวณนี้คือ กูปรีหรือโคไพร ซึ่งเป็นสัตว์ป่าที่เกือบจะสูญพันธุ์แล้ว

จุดที่น่าสนใจ

1. น้ำตกสำโรงเกียรติ อยู่ในท้องที่บ้านสำโรงเกียรติ ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจุดที่ตั้งของสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม มีความสูงประมาณ 5 เมตร มีลานสำหรับเล่นน้ำยาวประมาณ 200 เมตร มีน้ำมากประมาณเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม
2. น้ำตกภูละออ อยู่ในท้องที่ซำเม็ง ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ อยู่ห่างจากหน่วยพิทักษ์ป่าภูดินน้อยประมาณ 4 กิโลเมตร มีถนนไปที่น้ำตกภูละออประมาณ 3 กิโลเมตร และระยะทางที่เหลือประมาณ 1 กิโลเมตร ต้องเดินทางเท้าเข้าไป สภาพป่ามีความร่มรื่นมาก น้ำตกสูงประมาณ 4 เมตร สภาพลำธารเป็นโขดหิน สามารถเล่นน้ำได้ประมาณ 1,000 เมตร น้ำมากประมาณเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม
3. เขาพระวิหาร เป็นโบราณสถานของกัมพูชา อยู่ติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พนมดงรัก ด้านตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่าง การเจรจากับประเทศกัมพูชาเพื่อเปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว

การเดินทาง

โดยรถไฟ จากสถานีหัวลำโพงขึ้นรถไฟ สายกรุงเทพฯ - อุบลฯ ไปลงที่สถานีรถไฟ ศรีสะเกษ ต่อรถโดยสารประจำทางที่สถานีขนส่งศรีสะเกษ ศรีสะเกษ - ขุนหาญ ไปลงที่อำเภอขุนหาญ ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร จากอำเภอขุนหาญจ้างเหมารถจักรยานยนต์ถึงสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร
โดยรถประจำทาง รถปรับอากาศ สายตะวันออกเฉียงเหนือ โดยขึ้นรถโดยสารปรับอากาศ สายกรุงเทพฯ - ขุนหาญ รถออกเวลาประมาณ 21.00 น. ถึงอำเภอขุนหาญเวลาประมาณ 06.00 น. แล้วจ้างเหมารถจักรยานยนต์รับจ้างถึงสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก ระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 600 กิโลเมตร

การติดต่อ

ติดต่อทางไปรษณีย์ ถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก อำเภอขุนหาญ จังหวัด ศรีสะเกษ 33150


©2002-2005 by TripandTrek
Contact :
webmaster@tripandtrek.com , MobilePhone : 0-6510-2074