:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง ::
:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง :: Traveller's WorldWide ::
   เรื่องเล่าคนเดินทาง
   เทคนิคแคมป์
   เรื่องเล่าติดแสตมป์
   นานา..น่าลอง
   ศิลปวัฒนธรรม
   เรื่องเล่าจากราวไพร  
   สมุดเยี่ยม
   มองผ่านเลนส์
   ทริปเดินทาง ปี 53  
   แนะนำตัว
สมัครสมาชิกรับข่าวสาร ฟรี!!

:: ศิลปวัฒนธรรม :: เพื่อส่งเสริมสำนึกรักศิลปวัฒนธรรมไทย ::

:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง :: Traveller's WorldWide ::เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประวัติความเป็นมา

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสงประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเมื่อ พ.ศ. 2517 มีอาณาเขตครอบคลุมท้องที่ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอคีรีรัฐนิคม และตำบลเขาพัง ตำบลไกรสร อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเนื้อที่ 772,500 ไร่ ถูกเพิกถอนเขตน้ำท่วมและพื้นที่เขื่อนรัชชประภาเมื่อ พ.ศ. 2526 เนื้อที่ 49,875 ไร่ พ.ศ. 2528 เนื้อที่ 31 ไร่ และพ.ศ. 2529 เนื้อที่ 526 ไร่ รวม 50,472 ไร่ ปัจจุบันเหลือเนื้อที่ 722,068 ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ

เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 100 เมตรขึ้นไป มียอดเขาวงเป็นยอดเขาสูงสุด 1,272 เมตร มีความลาดชันสูงเป็นเขาหินปูน พื้นที่จรดเขตน้ำท่วมเขื่อน รัชชประภา มีแนวน้ำท่วมจากทิศใต้ไปตามลำห้วยคลองแสงผ่ากลางเขตไปด้านทิศตะวันตก เฉียงเหนือ ทิศเหนือ และทิศตะวันตกจรดแนวเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีที่ราบเป็นยอดเขา ส่วนน้อย เป็นที่อยู่อาศัยของช้าง กระทิง วัวแดง กวาง

ลักษณะภูมิอากาศ

มีฝนตกชุกระหว่างปลายเดือนเมษายน-มกราคม อุณหภูมิในช่วงระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา 15.10-38.00 องศา ปริมาณน้ำฝน 1,741.40 มม.

ชนิดป่าและพรรณไม้

เป็นป่าดิบชื้น ชนิดไม้สำคัญคือ ตะเคียนทอง ตะเคียนหิน ยาง เสียดช่อ จำปา ยูง กระบาก นาคบุตร พยอม ตะแบก สมอพิเภา กระท้อน หว้า ปาล์ม ไผ่หลายชนิด และหวาย

สัตว์ป่า

ช้าง กระทิง วัวแดง กวาง เก้ง เลียงผา เสือ กระจง ลิง ค่าง กระรอก หมี หมาไน ชะมด อีเห็น นกเหงือก นกกก นกขนหิน เหยี่ยว ไก่ฟ้า นกหว้า นกยูง และนกชนิดต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก

จุดเด่นที่น่าสนใจ

บริเวณเทือกเขาติดเขื่อนรัชชประภามีภูมิประเทศสวยงามมาก เป็นเขาสลับซับซ้อน หน้าผาสูงชันโดดเด่นเป็นระยะทางประมาณ 50 กม.

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ โดยรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน ถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทางประมาณ 650 กม. แล้วโดยรถยนต์ไปตามถนนลาดยางเส้นทางสุราษฎร์ธานี-พังงา หรือตะกั่วป่า-ภูเก็ต ถึงอำเภอบ้านตาขุน ประมาณ 70 กม. แยกขวาไปตามถนนลาดยางเข้าเขื่อนรัชชประภาประมาณ 12 กม. ถึงแยกไปเขื่อนรัชชประภาแล้วแยกซ้ายไปตามถนนลาดยาง ถึงที่ทำการหน่วยพิทักษ์ป่าคลองตะเคียนประมาณ 4 กม. (ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง)

สิ่งอำนวยความสะดวก

ไม่มี

การติดต่อ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง ตู้ ป.ณ. 29 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000


©2002-2005 by TripandTrek
Contact :
webmaster@tripandtrek.com , MobilePhone : 0-6510-2074