:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง ::
:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง :: Traveller's WorldWide ::
   เรื่องเล่าคนเดินทาง
   เทคนิคแคมป์
   เรื่องเล่าติดแสตมป์
   นานา..น่าลอง
   ศิลปวัฒนธรรม
   เรื่องเล่าจากราวไพร  
   สมุดเยี่ยม
   มองผ่านเลนส์
   ทริปเดินทาง ปี 53  
   แนะนำตัว
สมัครสมาชิกรับข่าวสาร ฟรี!!

:: ศิลปวัฒนธรรม :: เพื่อส่งเสริมสำนึกรักศิลปวัฒนธรรมไทย ::

:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง :: Traveller's WorldWide ::วนอุทยานถ้ำแสงธรรมพรหมมาวาส

วนอุทยานถ้ำแสงธรรมพรหมมาวาสอยู่ในท้องที่ตำบลเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเขาแก้ว-ดงปากชม มีเนื้อที่ประมาณ 5,000 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2531

ภูมิประเทศ

เป็นภูเขาสูงใหญ่สลับซับซ้อน โครงสร้างของดินที่เป็นภูเขาประกอบด้วยหินปูนและหินแกรนิต เกิดลักษณะเด่นคือ ถ้ำพระ ถ้ำสว่าง ถ้ำห้วยนา และถ้ำผาจันใด

สัตว์ป่า

สัตว์ป่าที่พบได้แก่ ลิง เก้ง เลียงผา อีเห็น กระรอก กระแต ตะกวด นกชนิดต่างๆ ไก่ป่า ค้างคาว และปลา

ป่าและพันธุ์ไม้

ป่าดิบแล้งพบบริเวณที่ลุ่มตามหุบเขาหรือตามลำห้วยที่มีความชุ่มชื้น เป็นแนวแคบๆตามเชิงเขา

ป่าเบญจพรรณบริเวณที่มีสภาพแห้งแล้ง และมีความชื้นน้อย พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ ยาง ประดู่ แดง มะค่าโมง ตะแบก สมพง กระบก ไม้พื้นล่างได้แก่ ไผ่ชนิดต่างๆ เถาวัลย์และกล้วยไม้

การเดินทาง

สามารถเดินทางไปวนอุทยานถ้ำแสงธรรมพรหมมาวาสได้ 2 เส้นทาง ดังนี้

1. ตัวจังหวัดเลย ผ่านบ้านธาตุ-บ้านชมน้อย-บ้านห้วยอาลัย-วนอุทยานถ้ำแสงธรรมพรหมมาวาส ระยะทางประมาณ 85 กิโลเมตร

2. จากอำเภอปากชม ผ่านบ้านแก่งปลาปก ถึงวนอุทยานถ้ำแสงธรรมพรหมมาวาส ระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร สภาพถนนเป็นถนนลูกรังก่อนถึงวนอุทยานถ้ำแสงธรรมพรหมมาวาส ประมาณ 15 กิโลเมตร

สถานที่ติดต่อ

วนอุทยานถ้ำแสงธรรมพรหมมาวาส สำนักบริหารจัดการในพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ต.เชียงกรม อ.ปากชม จ.เลย
โทรศัพท์ : (042) 811-112 

©2002-2005 by TripandTrek
Contact :
webmaster@tripandtrek.com , MobilePhone : 0-6510-2074