:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง ::
:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง :: Traveller's WorldWide ::
   เรื่องเล่าคนเดินทาง
   เทคนิคแคมป์
   เรื่องเล่าติดแสตมป์
   นานา..น่าลอง
   ศิลปวัฒนธรรม
   เรื่องเล่าจากราวไพร  
   สมุดเยี่ยม
   มองผ่านเลนส์
   ทริปเดินทาง ปี 53  
   แนะนำตัว
สมัครสมาชิกรับข่าวสาร ฟรี!!

:: ศิลปวัฒนธรรม :: เพื่อส่งเสริมสำนึกรักศิลปวัฒนธรรมไทย ::

:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง :: Traveller's WorldWide ::วนอุทยานถ้ำเขาน้อย

วนอุทยานถ้ำเขาน้อย อยู่ในท้องที่ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี มีเนื้อที่ประมาณ 3,000 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2534

ภูมิประเทศ

เป็นเทือกเขาลูกเล็กลูกน้อยสลับซับซ้อน เทือกเขาด้านทิศตะวันออกติดกับที่ดินกรรมสิทธ์ของราษฎรซึ่งได้จัดสร้างเป็นรีสอร์ทและจัดทำทะเลสาบ

สัตว์ป่า

สัตว์ป่าที่พบได้แก่ ไก่ป่า กระต่าย เก้ง หมูป่า และนกชนิดต่างๆ

ป่าและพันธุ์ไม้

เป็นป่าเบญจพรรณกับป่าเต็งรัง พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ เต็ง รัง ประดู่ แดง ตะแบก ชิงชัน

การเดินทาง

เดินทางจากจังหวัดราชบุรีถึงอำเภอจอมบึง ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3087 ระยะทาง 30 กิโลเมตร แล้วไปตามถนน ร.พ.ช. ถึงบ้านหนองกวาง ระยะทาง 10 กิโลเมตร จากนั้นเดินทางต่อด้วยเส้นทาง ร.พ.ช. ถึงบ้านหนองกระทิงระยะทาง 3 กิโลเมตร และถึงวนอุทยานถ้ำเขาน้อยอีก 3 กิโลเมตร รวมระยะทางจากจังหวัดราชบุรีถึงวนอุทยานถ้ำเขาน้อย ประมาณ 46 กิโลเมตร

สถานที่ติดต่อ

วนอุทยานถ้ำเขาน้อย สำนักบริหารจัดการในพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (บ้านโป่ง) ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
โทรศัพท์ : (032) 337-041 

©2002-2005 by TripandTrek
Contact :
webmaster@tripandtrek.com , MobilePhone : 0-6510-2074