:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง ::
:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง :: Traveller's WorldWide ::
   เรื่องเล่าคนเดินทาง
   เทคนิคแคมป์
   เรื่องเล่าติดแสตมป์
   นานา..น่าลอง
   ศิลปวัฒนธรรม
   เรื่องเล่าจากราวไพร  
   สมุดเยี่ยม
   มองผ่านเลนส์
   ทริปเดินทาง ปี 53  
   แนะนำตัว
สมัครสมาชิกรับข่าวสาร ฟรี!!

:: ศิลปวัฒนธรรม :: เพื่อส่งเสริมสำนึกรักศิลปวัฒนธรรมไทย ::

:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง :: Traveller's WorldWide ::วนอุทยานภูพระบาทบัวบก

วนอุทยานภูพระบาทบัวบกอยู่ในท้องที่ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขือน้ำ มีเนื้อที่ประมาณ 8,125 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2539

ภูมิประเทศ

เป็นเทือกเขาขนาดเล็กขนานกับเทือกเขาภูพาน ด้านทิศตะวันตกเป็นหน้าผาสูงชัน มองเห็นทิวทัศน์ได้สวยงาม บางส่วนเป็นลานหินและโขดหินน้อยใหญ่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 300 - 400 เมตร

สัตว์ป่า

สัตว์ป่าที่พบได้แก่ ลิง บ่าง นางอาย ไก่ป่า ตุ่น ตะกวด กระรอก และชาวบ้านเคยพบหมูป่าในบริเวณที่มีป่าหนาทึบ และนกชนิดต่าง ๆ ที่พอพบเห็นได้ในปัจจุบัน

ป่าและพันธุ์ไม้

พบป่า 3 ชนิด คือ ป่าเต็งรัง พบบริเวณเชิงเขา แต่ค่อนข้างสมบูรณ์ พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ เต็ง รัง เหียง พลวง มะขามป้อม
ป่าเบญจพรรณ ปกคลุมพื้นที่บริเวณส่วนใหญ่ที่เป็นที่ราบ พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ ประดู่ แดง เหียง เต็ง รัง ตะแบก ส้าน ซ้อ มะม่วงป่า กะบาก ยอป่า
ป่าดิบแล้ง อยู่ในบริเวณรอยต่อตามร่องเขาและรอยต่อพื้นที่กับเทือกเขาภูพาน พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ มะค่าโมง ประดู่ ตะเคียนหิน ไทร เป็นต้น

การเดินทาง

เดินทางจากจังหวัดอุดรธานีถึงอำเภอบ้านผือประมาณ 42 กิโลเมตร เป็นทางลาดยางและแยกไปภูพระบาทบัวบกอีก 11 กิโลเมตร เป็นทางลาดยางเช่นเดียวกัน

สถานที่ติดต่อ

วนอุทยานภูพระบาทบัวบก สำนักบริหารจัดการในพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) อ. บ้านผือ จ.อุดรธานี
โทรศัพท์ : (042) 221-725 

©2002-2005 by TripandTrek
Contact :
webmaster@tripandtrek.com , MobilePhone : 0-6510-2074