:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง ::
:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง :: Traveller's WorldWide ::
   เรื่องเล่าคนเดินทาง
   เทคนิคแคมป์
   เรื่องเล่าติดแสตมป์
   นานา..น่าลอง
   ศิลปวัฒนธรรม
   เรื่องเล่าจากราวไพร  
   สมุดเยี่ยม
   มองผ่านเลนส์
   ทริปเดินทาง ปี 53  
   แนะนำตัว
สมัครสมาชิกรับข่าวสาร ฟรี!!

:: ศิลปวัฒนธรรม :: เพื่อส่งเสริมสำนึกรักศิลปวัฒนธรรมไทย ::

:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง :: Traveller's WorldWide ::วนอุทยานภูผาล้อม

วนอุทยานภูผาล้อมตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง และตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกผาดำ ป่าโคกหนองข่าและป่าภูบอบิด มีเนื้อที่ประมาณ 8,500 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2539

ภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงและมีหน้าผาสลับซับซ้อนสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 400 - 700 เมตร เป็นภูเขาหินปูนและหินแกรนิต มีถ้ำหินปูนหลายแห่ง ซึ่งภายในเป็นที่ราบลุ่มคล้ายแอ่งกระทะ ทำให้สภาพป่าภายในมีความอุดมสมบูรณ์

สัตว์ป่า

บริเวณที่เป็นเทือกเขาหินปูนจะพบสัตว์ป่าสงวนที่ใกล้จะสูญพันธุ์ ได้แก่ เลียงผา นอกจากนี้ยังพบสัตว์ป่าอีกหลายชนิดได้แก่ ลิง กระรอก กระแต ตะกวด พังพอน และอีเห็น นกในวนอุทยานก็มีหลายชนิดที่พบเห็นบ่อย ได้แก่ นกเขาเปล้า นกโพระดก นกแซงแซว นกกระปูด นกเขา นกเอี้ยง ไก่ป่า ค้างคาว

ป่าและพันธุ์ไม้

พบป่าเต็งรังและเบญจพรรณ ชนิดพันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ มะค่าโมง ประดู่แดง รัง ชัน ตะแบก ตะคร้อ อีนก ตะคร้ำ สมพง มะม่วงป่า เต็ง เหียง พลวง ไม้พื้นล่างประกอบด้วยไผ่ชนิดต่าง ๆ

การเดินทาง

สามารถเดินทางจากจังหวัดเลยไปตามถนนสายเลย - อำเภอนาด้วง ซึ่งเป็นทางลาดยางประมาณ 36 กิโลเมตร เลี้ยวขวาบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 50 ตรงข้ามโรงเรียนบ้านเพีย ประมาณ 5 กิโลเมตร ก็จะถึงวนอุทยานฯ

สถานที่ติดต่อ

วนอุทยานภูผาล้อม สำนักบริหารจัดการในพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) อ.นาด้วง จ.เลย
โทรศัพท์ : (042) 811-112 

©2002-2005 by TripandTrek
Contact :
webmaster@tripandtrek.com , MobilePhone : 0-6510-2074