:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง ::
:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง :: Traveller's WorldWide ::
   เรื่องเล่าคนเดินทาง
   เทคนิคแคมป์
   เรื่องเล่าติดแสตมป์
   นานา..น่าลอง
   ศิลปวัฒนธรรม
   เรื่องเล่าจากราวไพร  
   สมุดเยี่ยม
   มองผ่านเลนส์
   ทริปเดินทาง ปี 53  
   แนะนำตัว
สมัครสมาชิกรับข่าวสาร ฟรี!!

:: ศิลปวัฒนธรรม :: เพื่อส่งเสริมสำนึกรักศิลปวัฒนธรรมไทย ::

:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง :: Traveller's WorldWide ::วนอุทยานภูผาแดง

วนอุทยานภูผาแดงอยู่ในท้องที่อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี และอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขือน้ำ ท้องที่ตำบลจำปาโมง และตำบลข้าวสาร อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี และอีกส่วนหนึ่งติดอยู่ในเขตอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 11,170 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2539

ภูมิประเทศ

เป็นกลุ่มภูเขากลุ่มหนึ่งตามเทือกเขาภูพาน ด้านทิศใต้มีช่องเขาตัดขาดเป็นเอกเทศจากเทือกเขาภูพานชัดเจน ด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกจดพื้นที่ราบรอบด้าน กลุ่มภูผาแดงประกอบไปด้วยยอดเขาน้อยใหญ่สูงต่ำตามลำดับสลับซับซ้อนเรียงรายกันอยู่หลายลูกเช่น ภูกลุ่มข้าว ภูผาผึ้ง ภูหมากเกลี้ยง ภูหน้าผาก ภูบักทุย ภูคะยะ ภูกลอย ภูหมกเห็ด และภูหำหมา เป็นต้น จุดที่สูงที่สุดคือ หน้าผาภูผาแดง ซึ่งมีความสูงประมาณ 300 - 400 เมตร จากระดับน้ำทะเล

สัตว์ป่า

ชนิดสัตว์ป่าที่เหลืออยู่พอพบเห็นได้มีจำพวก ชะมด เม่น หมูป่า กระต่ายป่า นิ่ม งูชนิดต่าง ๆ และสัตว์ป่าจำพวกนก เช่น นกยูง นกกระปูด นกโพระดก บ่าง ไก่ป่า และนกหัวขวาน

ป่าและพันธุ์ไม้

สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้ที่พบเป็นไม้เศรษฐกิจได้แก่ ไม้เต็ง รัง เหียง พลวง ประดู่ มะกอก มะกอกเลื่อม ติ้ว ส้าน เหมือด กระโดน รัก มะม่วงหัวแมลงวัน มะขามป้อม ก่อ ช้างน้าว ป่าดิบแล้งจะพบได้ตามบริเวณริมห้วยและหุบเขามีพรรณไม้ขึ้นอยู่ได้แก่ ไม้กระบาก ตะแบก ตีนนก สมพงและแคฝอย สำหรับไม้พื้นล่างที่ขึ้นอยู่ทั่วไปมี ไผ่รวก ไผ่โจท ไผ่ไร่ ปรง เหมือดแอ และเถาวัลย์ต่าง ๆ

การเดินทาง

การเดินทางไปวนอุทยานภูผาแดงมีหลายเส้นทางดังนี้ จากอุดรธานีผ่านอำเภอบ้าน-ผือถึงวนอุทยานภูผาแดง 80 กิโลเมตร จากอำเภอหนองคายผ่านอำเภอบ้านผือถึงวนอุทยานภูผาแดงระยะทาง 90 กิโลเมตร จากอำเภอหนองบัวลำภู ผ่านบ้านคำไฮ อำเภอนากลาง ถึงวนอุทยานภูผาแดงระยะทาง 70 กิโลเมตร

สถานที่ติดต่อ

วนอุทยานภูผาแดง สำนักบริหารจัดการในพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) อ. สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ : (042) 221-725 

©2002-2005 by TripandTrek
Contact :
webmaster@tripandtrek.com , MobilePhone : 0-6510-2074