:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง ::
:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง :: Traveller's WorldWide ::
   เรื่องเล่าคนเดินทาง
   เทคนิคแคมป์
   เรื่องเล่าติดแสตมป์
   นานา..น่าลอง
   ศิลปวัฒนธรรม
   เรื่องเล่าจากราวไพร  
   สมุดเยี่ยม
   มองผ่านเลนส์
   ทริปเดินทาง ปี 53  
   แนะนำตัว
สมัครสมาชิกรับข่าวสาร ฟรี!!

:: ศิลปวัฒนธรรม :: เพื่อส่งเสริมสำนึกรักศิลปวัฒนธรรมไทย ::

:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง :: Traveller's WorldWide ::วนอุทยานป่าสนหนองคู

วนอุทยานป่าสนหนองคูอยู่ในท้องที่ตำบลทับทัน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสนหนองคู มีเนื้อที่ประมาณ 6,250 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2524

ภูมิประเทศ

ป่าสนหนองคูเป็นป่าบนพื้นที่ราบลุ่มในฤดูฝน มีน้ำขังอยู่เป็นบางแห่ง สภาพโดยรอบเป็นทุ่งนา มีร่องรอยการเป็นป่าในอดีตที่สมบูรณ์มาก

สัตว์ป่า

สัตว์ป่าปัจจุบันมีเฉพาะขนาดเล็ก ได้แก่ กระรอก บ่าง กระต่ายป่า งู แย้ และนกเขา นกกะปูด นกเอี้ยง บางครั้งก็จะมีพบนกเงือกมาอยู่บ้าง

ในปัจจุบันพื้นที่ป่าส่วนหนึ่งหน่วยงานของสำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ ได้ตั้งหน่วยศึกษาการเจริญเติบโตของไม้สนขึ้น

ป่าและพันธุ์ไม้

สภาพป่ามีไม้สนสองใบขึ้นอยู่ทั่วไปผสมกับป่าเต็งรัง มีไม้เหียง พลวง พะยอม กระบก กระบาก เป็นส่วนใหญ่

การเดินทาง

การเดินทางไปวนอุทยานป่าสนหนองคูนี้สามารถเดินทางจากจังหวัดสุรินทร์ ไปตามทางหลวงหมายเลข 2077 จังหวัดสุรินทร์ ไปอำเภอสังขะ ตรงกิโลเมตรที่ 36-37 หรือเดินทางจากทางหลวงสายโชคชัย - เดชอุดม มาทางอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ผ่านอำเภอสังขะไปสุรินทร์ซึ่งห่างจากอำเภอสังขะประมาณ 7 กม. ก็จะถึงวนอุทยานป่าสนหนองคู ถนนหลวงจะผ่านศูนย์กลางพื้นที่วนอุทยานป่าสนหนองคู ที่ทำการวนอุทยานห่างจากถนนใหญ่เพียง 400 เมตร เท่านั้น

สถานที่ติดต่อ

วนอุทยานป่าสนหนองคู สำนักบริหารจัดการในพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) ต.ทับทัน อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : (044) 511362 

©2002-2005 by TripandTrek
Contact :
webmaster@tripandtrek.com , MobilePhone : 0-6510-2074