:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง ::
:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง :: Traveller's WorldWide ::
   เรื่องเล่าคนเดินทาง
   เทคนิคแคมป์
   เรื่องเล่าติดแสตมป์
   นานา..น่าลอง
   ศิลปวัฒนธรรม
   เรื่องเล่าจากราวไพร  
   สมุดเยี่ยม
   มองผ่านเลนส์
   ทริปเดินทาง ปี 53  
   แนะนำตัว
สมัครสมาชิกรับข่าวสาร ฟรี!!

:: ศิลปวัฒนธรรม :: เพื่อส่งเสริมสำนึกรักศิลปวัฒนธรรมไทย ::

:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง :: Traveller's WorldWide ::วนอุทยานน้ำตกธาราสวรรค์

วนอุทยานน้ำตกธาราสวรรค์ อยู่ในท้องที่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาหมาไม่หยก มีเนื้อที่ประมาณ 11,077.25 ไร่ กรมป่าไม้ได้จัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2539

ภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ ป่าต้นน้ำลำธาร มีภูเขาสูงชันเนื่องจากมีน้ำตกธาราสวรรค์

ภูมิอากาศ

แบ่งสภาพภูมิอากาศออกเป็น 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงมกราคม ฝนตกชุกในเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม

สัตว์ป่า


สัตว์ป่าที่พบได้แก่ ไก่ป่า ลิง ค่าง เม่น ชะนี ค้างคาว กวาง เสือ หมี หมูป่า อีเห็น และ นกชนิดต่างๆ

ป่าและพันธุ์ไม้

เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจที่พบได้แก่ ไม้ยาง หลุมพอ ตะเคียน ไข่ เขียว กระบาก แดงควน ไผ่ หวายชนิดต่างๆและพืชสมุนไพร

การเดินทาง

วนอุทยานน้ำตกธาราสวรรค์ อยู่ในเขตป่าสงวนซึ่งอยู่ห่างจากหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สต. 1 (ทุ่งนุ้ย) ประมาณ 19 กิโลเมตร สามารถเดินทางได้โดยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ตามเส้นทาง ถนนยนตรการกำธร-ถนนประชาสงเคราะห์-ถนนเข้าบ้านซอย 10 –ทางเข้าน้ำตกธาราสวรรค์

สถานที่ติดต่อ

วนอุทยานน้ำตกธาราสวรรค์ สำนักบริหารจัดการในพื้นที่อนุรักษ์ที่ 20 (สงขลา) ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล
โทรศัพท์ : (074) 311-020 

©2002-2005 by TripandTrek
Contact :
webmaster@tripandtrek.com , MobilePhone : 0-6510-2074