:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง ::
:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง :: Traveller's WorldWide ::
   เรื่องเล่าคนเดินทาง
   เทคนิคแคมป์
   เรื่องเล่าติดแสตมป์
   นานา..น่าลอง
   ศิลปวัฒนธรรม
   เรื่องเล่าจากราวไพร  
   สมุดเยี่ยม
   มองผ่านเลนส์
   ทริปเดินทาง ปี 53  
   แนะนำตัว
สมัครสมาชิกรับข่าวสาร ฟรี!!

:: ศิลปวัฒนธรรม :: เพื่อส่งเสริมสำนึกรักศิลปวัฒนธรรมไทย ::

:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง :: Traveller's WorldWide ::วนอุทยานน้ำตกตาดควัน

วนอุทยานน้ำตกตาดควัน อยู่ในท้องที่หมู่ที่ 6 ตำบลตาดควัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยหลวง ป่าน้ำยาวและป่าน้ำซ้อ มีเนื้อที่ประมาณ 2,100 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2545

ภูมิประเทศ

เป็นภูเขาวางตัวในแนวทิศเหนือ-ใต้ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 440-674 เมตร มีความลาดชันเฉลี่ยทั่วพื้นที่ 30 % มีลำห้วยตาดควันไหลผ่านตอนกลางของพื้นที่ ลำห้วยแม่ต๋ำไหลผ่านด้านทิศใต้ โดยลำห้วยตาดควันและลำห้วยแม่ต๋ำจะไหลมารวมกันเป็นลำน้ำแม่ต๋ำทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ลำห้วยตาดควันและลำห้วยแม่ต๋ำเป็นห้วยขนาดใหญ่และมีน้ำไหลตลอดปี

สัตว์ป่า

สัตว์ป่าที่พบมีจำนวนน้อยและเป็นสัตว์ขนาดเล็กจำพวกนก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ฟันแทะ งูและปลาชนิดต่างๆ

ป่าและพันธุ์ไม้

เป็นป่าดิบแล้ง สภาพป่ายังอุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้เด่นที่พบได้แก่ ยางแดง ตะแบกแดง มะค่าโมง ประดู่ เติม ยมหิน แดงน้ำ ลำพูป่า เป็นต้น ไม้พื้นล่างเป็นพวกไผ่ซาง ไผ่ไร่ ไผ่หก กล้วยป่า หญ้าคา สาบเสือ เอื้องหมายนา เฟิร์น บอน

การเดินทาง

เดินทางจากอำเภอเมืองเชียงราย ถึงบ้านหัวดอย ระยะทาง กิโลเมตร ไปอำเภอพญาเม็งรายตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1152 ระยะทาง 40 กิโลเมตร เดินทางไปทางทิศใต้ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1174 ถึงบ้านป่าม่วง ระยะทาง 14 กิโลเมตร ไปบ้านหมื่น 2.5 กิโลเมตร เป็นถนนกรมโยธาธิการ สายบ้านป่าม่วง-บ้านสันเวียง เลี้ยวขวาไปบ้านแม่ต๋ำน้ำตกตามถนนกรมโยธาธิการ สายบ้านป่าหมื่น-บ้านสันเวียง ระยะทาง 4 กิโลเมตร แล้วเดินทางต่อถึงวนฯอีก 8 กิโลเมตร ถนนเป็นดินลูกรัง รวมระยะทางทั้งหมด 74.5 กิโลเมตร

สถานที่ติดต่อ

วนอุทยานน้ำตกตาดควัน สำนักบริหารจัดการในพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ต. ตาดควัน,อ. พญาเม็งราย จ. เชียงราย โทรศัพท์ : (053) 714914 โทรสาร : (053) 744961 จ.เชียงราย
โทรศัพท์ :  

©2002-2005 by TripandTrek
Contact :
webmaster@tripandtrek.com , MobilePhone : 0-6510-2074