:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง ::
:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง :: Traveller's WorldWide ::
   เรื่องเล่าคนเดินทาง
   เทคนิคแคมป์
   เรื่องเล่าติดแสตมป์
   นานา..น่าลอง
   ศิลปวัฒนธรรม
   เรื่องเล่าจากราวไพร  
   สมุดเยี่ยม
   มองผ่านเลนส์
   ทริปเดินทาง ปี 53  
   แนะนำตัว
สมัครสมาชิกรับข่าวสาร ฟรี!!

:: ศิลปวัฒนธรรม :: เพื่อส่งเสริมสำนึกรักศิลปวัฒนธรรมไทย ::

:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง :: Traveller's WorldWide ::วนอุทยานน้ำตกแม่โท

วนอุทยานน้ำตกแม่โท อยู่ในท้องที่ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปูนน้อย ป่าแม่ปูนหลวง และป่าห้วยโป่งเหม็น มีเนื้อที่ประมาณ 4,000 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2540

ภูมิประเทศ

พื้นที่วนอุทยานน้ำตกแม่โทเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขา สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 600-965 เมตร มีความลาดชันเฉลี่ย 40% มีลำห้วยแม่โทไหลผ่านกลางพื้นที่ ลำห้วยหินโทไหลผ่านด้านทิศเหนือ ลำห้วยหลุไหลผ่านด้านทิศใต้และน้ำแม่ปูนหลวงไหลผ่านด้านทิศตะวันออก

สัตว์ป่า

สัตว์ป่าที่พบได้แก่ เก้ง หมูป่า อีเห็น แมวป่า กระจง ไก่ป่า ไก่ฟ้า นกชนิดต่างๆ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ และสัตว์เลื้อยคลาน

ป่าและพันธุ์ไม้

เป็นป่าดิบแล้ง พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ ยาง แดงน้ำ ตะแบก ตะเคียนหิน มะค่าโมง สะเดาช้าง มะม่วงป่า มะไฟ ส้าน ลำใยป่า เป็นต้น ไม้พื้นล่างได้แก่ ไผ่ซาง ไผ่ไร่ ไผ่เฮี้ย กล้วยป่า ขิง ข่า เฟิร์น

การเดินทาง

เดินทางจากจังหวัดเชียงรายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ถึงสามแยกแม่สรวย ระยะทาง 22 กิโลเมตร แล้วไปตามทางหลวงหมายเลข 1019 ถึงอำเภอเวียงป่าเป้า ระยะทาง 66 กิโลเมตร จากนั้นไปตามทางลูกรังจะถึงบ้านแม่ปูนล่าง ระยะทาง 10 กิโลเมตร แล้วเข้าสู่เส้นทางสำรองก็จะถึงน้ำตกแม่โท ระยะทาง 10 กิโลเมตร

สถานที่ติดต่อ

วนอุทยานน้ำตกแม่โท สำนักบริหารจัดการในพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : (053) 714-914 

©2002-2005 by TripandTrek
Contact :
webmaster@tripandtrek.com , MobilePhone : 0-6510-2074