:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง ::
:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง :: Traveller's WorldWide ::
   เรื่องเล่าคนเดินทาง
   เทคนิคแคมป์
   เรื่องเล่าติดแสตมป์
   นานา..น่าลอง
   ศิลปวัฒนธรรม
   เรื่องเล่าจากราวไพร  
   สมุดเยี่ยม
   มองผ่านเลนส์
   ทริปเดินทาง ปี 53  
   แนะนำตัว
สมัครสมาชิกรับข่าวสาร ฟรี!!

:: ศิลปวัฒนธรรม :: เพื่อส่งเสริมสำนึกรักศิลปวัฒนธรรมไทย ::

:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง :: Traveller's WorldWide ::วนอุทยานน้ำตกแม่สวรรค์น้อย

น้ำตกแม่สวรรค์น้อยอยู่ในท้องที่หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยวมฝั่งซ้ายตอนล่าง มีเนื้อที่ประมาณ 2,812 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2540

ภูมิประเทศ

ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยวมฝั่งซ้ายตอนล่างมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาหุบเขาที่สูงสลับซับซ้อนแนวเทือกเขาจะทอดยาวตามแนวใต้เหนือ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารให้กับแม่น้ำสะเรียง บริเวณน้ำตกแม่สวรรค์น้อยมีธารน้ำตกไหลไปรวมกับลำห้วยแม่สวรรค์หลวงและไหลลงสู่แม่น้ำสะเรียง น้ำในลำห้วยทุกสายในบริเวณนี้จะเป็นน้ำใสไหลอยู่ตลอดทั้งปี

ป่าและพันธุ์ไม้

ป่าดงดิบแล้งพบตามร่องห้วยที่ชื้นจัดในระดับที่ค่อนข้างสูงและบริเวณชายห้วยที่เป็นที่ราบอันเป็นแหล่งรวมของดินตะกอน เป็นป่าที่แปรสภาพมาจากป่าดงดิบชื้น ดินมีความชุ่มชื้น พื้นที่ป่ารกทึบประกอบด้วย ไม้พุ่ม ไม้ล้มลุก เถาวัลย์ หวาย กล้วยไม้เกาะอยู่ทั่วไป มีพันธุ์ไม้ที่ไม่ผลัดใบขึ้นผสมกับพันธุ์ไม้ที่ผลัดใบ พันธุ์ไม้ที่พบในเรือนยอดชั้นบนได้แก่ ไม้ตระกูลยาง ตะเคียนทอง เป็นต้น ไม้ในเรือนยอดชั้นรองและพุ่มไม้ขนาดกลางได้แก่ ขะเจ๊าะ ค้างคาว ชมพู่ป่า สมพง เป็นต้น

ป่าเบญจพรรณเป็นป่าผลัดใบค่อนข้างโปร่ง พบบริเวณตีนเขาขึ้นไปประกอบด้วยไม้หลายชนิดขึ้นปะปนกัน ไม้ที่พบ ได้แก่ ไม้สัก แดง รกฟ้า กระพี้จั่น ทองหลาง เป็นต้น ไม้พื้นล่าง ได้แก่ ไผ่ป่า ไผ่ซาง เป็นต้น นอกจากนี้ในพื้นที่ป่าโดยรอบน้ำตกแม่สวรรค์น้อย มีสมุนไพรที่มีค่าและหายากหลายชนิด ได้แก่ ชะพลู สะบ้า เป็นต้น

ป่าบริเวณนี้มีการเข้ามาบุกรุกแผ้วถางป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยและอยู่อาศัยจะมีการ ล่าสัตว์กันมากขึ้น ปัจจุบันมีสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้ ได้แก่ ไก่ป่า เก้ง ชะนี หมูป่า ตะกวด อีเห็น นิ่ม เป็นต้น ซึ่งสัตว์ป่าเหล่านี้ก็ยังคงอยู่ในสภาพที่ถูกมนุษย์คุกคามทั้งสิ้น

การเดินทาง

เดินทางเข้าจากอำเภอแม่สะเรียง ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 (สายแม่สะเรียง - ฮอด) เป็นระยะทาง 18 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าหมู่บ้านแม่สวรรค์น้อย เข้าไปจนถึงน้ำตก 3.5 กิโลเมตร รวมระยะทางการเดินทางจากอำเภอแม่สะเรียงถึงน้ำตกแม่สวรรค์น้อยเป็นระยะทาง 21.5 กิโลเมตร

เดินทางมาจากอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ตามเส้นทางหลวง ฯ 108 แยกเลี้ยวขวาที่กิโลเมตรที่ 85 เข้าหมู่บ้านแม่สวรรค์น้อย รวมระยะทางจากอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะทางประมาณ 88.5 กิโลเมตร

สถานที่ติดต่อ

วนอุทยานน้ำตกแม่สวรรค์น้อย สำนักบริหารจัดการในพื้นที่อนุรักษ์ที่ 17 (แม่สะเรียง) ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ : (053) 612-078 

©2002-2005 by TripandTrek
Contact :
webmaster@tripandtrek.com , MobilePhone : 0-6510-2074