:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง ::
:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง :: Traveller's WorldWide ::
   เรื่องเล่าคนเดินทาง
   เทคนิคแคมป์
   เรื่องเล่าติดแสตมป์
   นานา..น่าลอง
   ศิลปวัฒนธรรม
   เรื่องเล่าจากราวไพร  
   สมุดเยี่ยม
   มองผ่านเลนส์
   ทริปเดินทาง ปี 53  
   แนะนำตัว
สมัครสมาชิกรับข่าวสาร ฟรี!!

:: ศิลปวัฒนธรรม :: เพื่อส่งเสริมสำนึกรักศิลปวัฒนธรรมไทย ::

:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง :: Traveller's WorldWide ::วนอุทยานน้ำตกเจ็ดสาวน้อย

วนอุทยานน้ำตกเจ็ดสาวน้อยอยู่ในท้องที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีและอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าทับกวาง-มวกเหล็ก แปลง 1 และป่าสงวนแห่งชาติป่าดงพญาเย็น มีเนื้อที่ประมาณ 540 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยาน เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2523

ภูมิประเทศ

พื้นที่ป่ามีลำห้วยมวกเหล็กไหลผ่าน มีลักษณะลดหลั่นเป็นชั้นๆถึง 7 ชั้น มีน้ำไหลตลอดทั้งปีเนื่องจากได้รับน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และไหลลงสู่แม่น้ำป่าสัก ที่อำเภอแก่งคอย

สัตว์ป่า

สัตว์ป่าที่พบได้แก่ อีเห็น กระรอก กระแต ตะกวด ตุ่น ไก่ป่า เต่า งู ปลา และนกชนิดต่างๆ

ป่าและพันธุ์ไม้

ป่าเป็นป่าดิบแล้ง มีพันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ มะไฟ มะแฟน งิ้วป่า แค สีเสียด หว้า ยาง มะค่า

การเดินทาง

แยกจากถนนมิตรภาพ ตรงหลักกิโลเมตรที่ 143/200 เข้าทางเขตอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีถึงวนอุทยานน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร

แยกจากถนนมิตรภาพ ในเขตท้องที่อำเภอปากช่อง ตรงหลักกิโลเมตรที่ 144 ท้องที่ตำบลกลางดง เส้นทางนี้ผ่านบ้านพุ-บ้านหัวโกรก-บ้านหัวบ้างถึงวนอุทยานน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร

สถานที่ติดต่อ

วนอุทยานน้ำตกเจ็ดสาวน้อย สำนักบริหารจัดการในพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
โทรศัพท์ : (036) 347-105-6 

©2002-2005 by TripandTrek
Contact :
webmaster@tripandtrek.com , MobilePhone : 0-6510-2074