:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง ::
:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง :: Traveller's WorldWide ::
   เรื่องเล่าคนเดินทาง
   เทคนิคแคมป์
   เรื่องเล่าติดแสตมป์
   นานา..น่าลอง
   ศิลปวัฒนธรรม
   เรื่องเล่าจากราวไพร  
   สมุดเยี่ยม
   มองผ่านเลนส์
   ทริปเดินทาง ปี 53  
   แนะนำตัว
สมัครสมาชิกรับข่าวสาร ฟรี!!

:: ศิลปวัฒนธรรม :: เพื่อส่งเสริมสำนึกรักศิลปวัฒนธรรมไทย ::

:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง :: Traveller's WorldWide ::วนอุทยานน้ำตกห้วยแก้ว-บ่อน้ำร้อนห้วยหมากเหลี่ยม

วนอุทยานน้ำตกห้วยแก้ว-บ่อน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยมอยู่ในท้องที่บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 7 และบ้านผาเสริฐ หมู่ที่ 6 ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ์(โซน C ตามแผนที่ ZONING) มีเนื้อที่ประมาณ 4,700 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2540

ภูมิประเทศ

เป็นภูเขาสูงในเทือกเขาดอยช้าง สูงจากระดับน้ำทะเล 400-1,302 เมตร มีความลาดชันเฉลี่ยทั่วพื้นที่ประมาณ 40 %

ภูมิอากาศ

เป็นแบบมรสุมเมืองร้อน โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงฤดูฝนและลมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาว แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงตุลาคม ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม

สัตว์ป่า

สัตว์ป่าที่พบมีดังนี้
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ได้แก่ เก้ง หมูป่า อีเห็น แมวป่า เสือไฟ กระจง ชะมด บ่าง เม่น พังพอน กระต่ายป่า ค้างคาว กระรอก กระแต อ้น หนู
นก ได้แก่ นกเหยี่ยว นกกระสา นกกระราง นกเค้าแมว นกแขวก นกกระปูด นกกระทาดง นกเขา นกกางเขนป่า เป็นต้น
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ได้แก่ ตะพาบ เต่าปูลู กบ เขียด คางคก อึ่งอ่าง ปาด
สัตว์เลื้อยคลาน ได้แก่ งูชนิดต่างๆ ตะกวด ลิ่น ตุ๊กแกป่า เป็นต้น
ปลา ได้แก่ ปลาเค้า ปลาแก้ม ปลาปู่ ปลาก้าง ปลาขาว ปลาข้างลาย ปลาซิว

ป่าและพันธุ์ไม้

เป็นป่าดิบแล้ง มีป่าดิบเขาบ้างบริเวณยอดเขาสูง สภาพป่าโดยทั่วไปยังสมบูรณ์ พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ ยาง แดงน้ำ เติม ยมหอม ยมหิน ก่อ จำปีป่า ตะคร้อ ตะคร้ำ ทะโล้ ทองหลาง พระเจ้าห้าพระองค์ เป็นต้น

การเดินทาง

เดินทางจากอำเภอเมืองเชียงรายไปตามถนนราชโยธาไปสี่แยกเด่นห้า-บ้านป่างิ้ว สาย ชร.2014-บ้านผาเสริฐ รวมระยะทาง 24 กิโลเมตร จากบ้านผาเสริฐ ไปบ่อน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยม 1 กิโลเมตร และจากบ้านผาเสริฐไปบ้านโป่งน้ำร้อนถึงน้ำตกห้วยแก้วอีก 6 กิโลเมตร

สถานที่ติดต่อ

วนอุทยานน้ำตกห้วยแก้ว - บ่อน้ำร้อนห้วยหมากเหลี่ยม สำนักบริหารจัดการในพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : (053) 714-914 

©2002-2005 by TripandTrek
Contact :
webmaster@tripandtrek.com , MobilePhone : 0-6510-2074