:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง ::
:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง :: Traveller's WorldWide ::
   เรื่องเล่าคนเดินทาง
   เทคนิคแคมป์
   เรื่องเล่าติดแสตมป์
   นานา..น่าลอง
   ศิลปวัฒนธรรม
   เรื่องเล่าจากราวไพร  
   สมุดเยี่ยม
   มองผ่านเลนส์
   ทริปเดินทาง ปี 53  
   แนะนำตัว
สมัครสมาชิกรับข่าวสาร ฟรี!!

:: ศิลปวัฒนธรรม :: เพื่อส่งเสริมสำนึกรักศิลปวัฒนธรรมไทย ::

:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง :: Traveller's WorldWide ::วนอุทยานดงบังอี่

วนอุทยานดงบังอี่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบังอี่ แปลงที่ 3 ท้องที่ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2515 กรมป่าไม้ดำเนินการจัดตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2538 มีเนื้อที่ 1,300 ไร่

ภูมิประเทศ

สภาพโดยทั่วไปเป็นเทือกภูเขาหิน ระดับความสูงประมาณ 500 - 600 เมตร จากระดับน้ำทะเล ตามภูเขามีถ้ำอยู่หลายแห่ง มีไม้ขึ้นตามเชิงเขาเป็นลักษณะไม้ขนาดเล็กอยู่รอบเชิงเขา สำหรับบนเขาเป็นป่าเบญจพรรณและป่าดิบเขาอยู่เป็นบางกลุ่ม ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของห้วยดงบังอี่

สัตว์ป่า

สัตว์ป่าที่พอจะได้พบเห็นอยู่บ้างในปัจจุบันมีจำพวกนกตะขาบ นกอีจู้ นกปลอด นกกางเขนดง กระรอก กระแต พังพอน ตุ่น กิ้งก่า แย้ งู

ป่าและพันธุ์ไม้

ไม้ส่วนใหญ่จะมีขนาดกลาง - เล็ก พรรณไม้ที่สำคัญที่มีค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ไม้มะค่า ไม้พยุง ไม้เข็ง ไม้ตะแบก ไม้โมก ไม้งิ้วป่า ไม้ตะเคียน ไม้สะตอป่า ไม้พื้นล่าง ได้แก่ ไผ่ลวก ไผ่โจท ไผ่ไร่

การเดินทาง

วนอุทยานตั้งอยู่ห่างตัวจังหวัดประมาณ 30 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข 212 จังหวัดอำนาจเจริญ - มุกดาหาร แยกขวามือที่ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย ทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็กเป็นถนนลาดยางประมาณ 3 กิโลเมตร

สถานที่ติดต่อ

วนอุทยานดงบังอี่ สำนักบริหารจัดการในพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ต.นากอก อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
โทรศัพท์ : 0-4261-1753 

©2002-2005 by TripandTrek
Contact :
webmaster@tripandtrek.com , MobilePhone : 0-6510-2074