:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง ::
:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง :: Traveller's WorldWide ::
   เรื่องเล่าคนเดินทาง
   เทคนิคแคมป์
   เรื่องเล่าติดแสตมป์
   นานา..น่าลอง
   ศิลปวัฒนธรรม
   เรื่องเล่าจากราวไพร  
   สมุดเยี่ยม
   มองผ่านเลนส์
   ทริปเดินทาง ปี 53  
   แนะนำตัว
สมัครสมาชิกรับข่าวสาร ฟรี!!

:: ศิลปวัฒนธรรม :: เพื่อส่งเสริมสำนึกรักศิลปวัฒนธรรมไทย ::

:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง :: Traveller's WorldWide ::วนอุทยานชีหลง

วนอุทยานชีหลงตั้งอยู่ในท้องที่บ้านวังหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม มีเนื้อที่ประมาณ 119 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2525

ภูมิประเทศ

เป็นที่ราบ มีน้ำในลำชีหลงล้อมรอบด้านเหนือ ด้านตะวันออก และด้านใต้ตลอดปีเฉพาะด้านตะวันตกแม้ข้างเคียงจะระบุจดแม่น้ำชีก็ตาม แต่สภาพที่แท้จริงแล้ว ด้านนี้เป็นฝายธรรมชาติทำหน้าที่เก็บกักน้ำไว้เป็นอย่างดี จึงเป็นจุดเด่นพิเศษทำให้ดูสภาพเกือบเป็นเกาะ

ป่าและพันธุ์ไม้

มีพันธุ์ไม้หลายชนิด ไม้ชั้นบนที่สำคัญได้แก่ ไม้ยาง รองลงมาได้แก่ ทองกวาว หรือที่ชาวบ้านท้องถิ่นเรียกว่า จาน หว้า ฉนวน มะพลับ แค กระทุ่ม มะม่วง จามจุรี มะเดื่อ กะเบา กะโดน งิ้วป่า ตะแบก นอกจากนี้ยังมีไม้พื้นล่างได้แก่ ไผ่ ข่อย ไม้พุ่มและไม้หนามต่าง ๆ

การเดินทาง

การเดินทางไปวนอุทยานชีหลง เดินทางจากจังหวัดมหาสารคามตามทางหลวงแผ่นดินสายมหาสารคาม-กาฬสินธุ์ ถึงกิโลเมตรที่ 6 บ้านท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย ซึ่งเป็นทางลาดยางตลอด ขวามือจะเป็นทาง ร.พ.ช. เป็นทางดินลุกรังเข้าสู่หมู่บ้านวังหว้า เส้นทางนี้เลียบแม่น้ำชีก่อนจะถึงบ้านหว้า แยกขวามือเป็นทางสาธารณประโยชน์เลียบแม่น้ำชีและสิ้นสุดที่ฝายน้ำกั้นชลประทาน รวมระยะทางจากจังหวัดมหาสารคามตามเส้นทางไปจังหวัดกาฬสินธ์ถึงวนอุทยานชีหลงเพียง 11 กม. เท่านั้น

สถานที่ติดต่อ

วนอุทยานชีหลง สำนักบริหารจัดการในพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (ขอนแก่น) ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
โทรศัพท์ : 0-43 3434-1114 

©2002-2005 by TripandTrek
Contact :
webmaster@tripandtrek.com , MobilePhone : 0-6510-2074