TRIP & TREK โลกกว้างของคนเดินทาง

กระดานข่าวสีเขียว => กวีแรมทาง => ข้อความที่เริ่มโดย: bamboo ที่ กุมภาพันธ์ 04, 2009, 12:08:22 AMหัวข้อ: ไทย-ยวน ไทยโยนก
เริ่มหัวข้อโดย: bamboo ที่ กุมภาพันธ์ 04, 2009, 12:08:22 AM
ณ.ดินแดนถิ่นแคว้นเมืองเสาไห้
อำเภอเล็กไม่ใใหญ่ประเสริฐศรี
เป็นอำเภอพุทธะสระบุรี
ประชาชีสืบสานตำนานเมือง...(กำเมือง)
หัวข้อ: Re: ไทย-ยวน ไหยโยนก
เริ่มหัวข้อโดย: bamboo ที่ กุมภาพันธ์ 04, 2009, 12:12:43 AM
เป็นถิ่นฐานปลูกข้าวอันยิ่งใหญ่
แหล่งผลิตข้าวเสาไห้อันลือเรื่อง
ข้าวสารดีมีชื่อก้องอยู่นองเนือง
สุดประเทืองหากได้ชิมหรือลิ้มลอง


หัวข้อ: Re: ไทย-ยวน ไทยโยนก
เริ่มหัวข้อโดย: Joyful ที่ กุมภาพันธ์ 04, 2009, 11:06:27 AM
แม่สาวข้างบน หน้าไม่ยวนเลยพี่ หน้าแขกมั่ก ๆ


หัวข้อ: Re: ไทย-ยวน ไทยโยนก
เริ่มหัวข้อโดย: bamboo ที่ กุมภาพันธ์ 04, 2009, 05:29:51 PM
ประชาชนส่วนใหญ่เป็นไทยยวน
ไม่ใช่ไทยก่อกวนให้ปวดหมอง
เป็นเชื้อสายไทยใหญ่ใจคะนอง
เลยจำต้องถูกต้อนมากว่าร้อยปี


หัวข้อ: Re: ไทย-ยวน ไทยโยนก
เริ่มหัวข้อโดย: bamboo ที่ กุมภาพันธ์ 04, 2009, 05:30:49 PM
เริ่มตั้งแต่..สมัย..ปลายกรุงธน
หรือแรกต้น...รัตนโกสินทร์..สิ้นกรุงศรี
ถูกต้อนมา..จากโยนก..ราชธานี
มาไว้ที่..เสาไห้..ในปัจจุบัน


หัวข้อ: Re: ไทย-ยวน ไทยโยนก
เริ่มหัวข้อโดย: bamboo ที่ กุมภาพันธ์ 04, 2009, 05:31:19 PM
การพูดจาภาษาที่เปล่งเสียง
มีสำเนียงไม่กลายคับคล้ายกัน
กับเมืองเหนือของไทยไม่แปรผัน
เพราะสืบสานสืบทอดตลอดมา


หัวข้อ: Re: ไทย-ยวน ไทยโยนก
เริ่มหัวข้อโดย: bamboo ที่ กุมภาพันธ์ 04, 2009, 05:32:53 PM
ประเพณีอันดีงามตามภาคเหนือ
ก็ยังเหลือให้เห็นเป็นสง่า
ทั้งฟ้อนรำก็ทำตามตำรา
ใครพบพาต้องชื่นชมงามสมใจ


หัวข้อ: Re: ไทย-ยวน ไทยโยนก
เริ่มหัวข้อโดย: bamboo ที่ กุมภาพันธ์ 04, 2009, 05:34:17 PM
เรื่องอาหารการกินก็ใช่ย่อย
เพราะเรียงร้อยแต่งเติมเสริมกันใหญ่
อาหารเหนือที่นี่มีมากมาย
วางเรียงรายให้ได้ชิมจนอิ่มเอม


หัวข้อ: Re: ไทย-ยวน ไทยโยนก
เริ่มหัวข้อโดย: bamboo ที่ กุมภาพันธ์ 04, 2009, 05:41:18 PM
 ;D


หัวข้อ: Re: ไทย-ยวน ไทยโยนก
เริ่มหัวข้อโดย: bamboo ที่ กุมภาพันธ์ 04, 2009, 05:42:45 PM
 ;D


หัวข้อ: Re: ไทย-ยวน ไทยโยนก
เริ่มหัวข้อโดย: bamboo ที่ กุมภาพันธ์ 04, 2009, 05:43:56 PM
 ;D


หัวข้อ: Re: ไทย-ยวน ไทยโยนก
เริ่มหัวข้อโดย: bamboo ที่ กุมภาพันธ์ 04, 2009, 05:45:06 PM
 ;D


หัวข้อ: Re: ไทย-ยวน ไทยโยนก
เริ่มหัวข้อโดย: bamboo ที่ กุมภาพันธ์ 04, 2009, 05:46:14 PM
 ;D


หัวข้อ: Re: ไทย-ยวน ไทยโยนก
เริ่มหัวข้อโดย: bamboo ที่ กุมภาพันธ์ 04, 2009, 05:47:20 PM
 ;D


หัวข้อ: Re: ไทย-ยวน ไทยโยนก
เริ่มหัวข้อโดย: bamboo ที่ กุมภาพันธ์ 04, 2009, 05:48:44 PM
 ;D


หัวข้อ: Re: ไทย-ยวน ไทยโยนก
เริ่มหัวข้อโดย: bamboo ที่ กุมภาพันธ์ 04, 2009, 05:50:04 PM
 ;D