TRIP & TREK โลกกว้างของคนเดินทาง

กระดานข่าวสีเขียว => กวีแรมทาง => ข้อความที่เริ่มโดย: นายซาไกทัดดอกฝิ่น ที่ สิงหาคม 19, 2008, 01:07:15 PMหัวข้อ: ถุย...ผู้นำ
เริ่มหัวข้อโดย: นายซาไกทัดดอกฝิ่น ที่ สิงหาคม 19, 2008, 01:07:15 PM
น้ำฝนรดร่าง  ..จนปอนเปียก
ความเย็นยะเยือกชำแรกผ่านเสื้อที่เปียกปอน
ผิวกายสัมผัสความชื้นเย็นนั้นอย่าง  กำซาบ
จากเย็นเป็นหนาว จากหนาวเป็น   ชาทน
........................................................
จะอีก      ห่าฝนถึงจะ    เพียงพอ
จะอีก      ความเป็นจริง จึงจะยอมรับ
จะอีก      กี่ดวงใจบริสุทธิ        จึงจะยอมรับ
ฤ.............ต้องรอให้ดินกลบหน้า  จึงจะเข้าใจ...ถุย