TRIP & TREK โลกกว้างของคนเดินทาง

กระดานข่าวสีเขียว => กวีแรมทาง => ข้อความที่เริ่มโดย: Trekkathon ที่ สิงหาคม 16, 2008, 11:49:15 AMหัวข้อ: ** ยามเฝ้าแผ่นดิน **
เริ่มหัวข้อโดย: Trekkathon ที่ สิงหาคม 16, 2008, 11:49:15 AM
ดอกไม้...พันธมิตร...ผลิเบ่งบาน
เนืองแน่น...มัฆวาน...บานพร้อมพรรค
เหลืองอร่าม...งามไสว...ไหวงามนัก
เป็นดอกไม้...ที่น่ารัก...กว่าดอกใด

เป็นดอกไม้...ที่ทนทาน...และทานทน
เป็นดอกไม้...ที่ชอบฝน...เฝ้าเติบใหญ่
เป็นดอกไม้...ที่ชอบแดด...แผดผลิใบ
เป็นดอกไม้...ที่เกิดได้...ทุกโมงยาม

เป็นดอกไม้...ที่เกลื่อนกล่น...บนลานหิน
เป็นเดอกไม้...ที่ป้องดิน...แดนสยาม
เป็นดอกไม้...ที่เป็น...ดั่งเช่นยาม
เป็นดอกไม้...อีกนาม...ยามเฝ้าแผ่นดิน
.............................................