TRIP & TREK โลกกว้างของคนเดินทาง

กระดานข่าวสีเขียว => กวีแรมทาง => ข้อความที่เริ่มโดย: นายซาไกทัดดอกฝิ่น ที่ กรกฎาคม 23, 2008, 05:05:39 PMหัวข้อ: สะตอ กลาย
เริ่มหัวข้อโดย: นายซาไกทัดดอกฝิ่น ที่ กรกฎาคม 23, 2008, 05:05:39 PM
บนเส้นทางสายความจริงของสังคม ในวันนี้

บนถนนแห่งการเรียกร้องแสวงหาเสรีแห่งการดำรงกายและใจในสังคมไทย

คงไม่มีใครปฎิเสธและมองเห็น สงครามแห่งความถูก ต้องเป็นจริง กับความมืดบอดแห่งมโนคติ ความหลอกลวงทั้งจิตใจตัวเองและผู้อื่น

ตรงสุดปลายสองขั้วแห่งความขัดแย้งนั้น   

ปลายข้างหนึ่งก็มี  คนใต้  อีกปลายข้างหนึ่ง  ก็คนใต้

คนใต้กำลัง  รบ กันเอง หัวใจฉันบอกเช่นนั้นกับตัวเอง

...............................................................

บนโคกควน เนิน เขา ถิ่นแดนใต้  ต้นสะตอฝักรากลงชอนไชดื่มกิน ปุ๋ยทิพย์แห่งดินใต้

หล่อเลี้ยงลำต้นให้เติบไหญ่ แผ่กิ่งก้าน  ออกดอกแตกฝัก เป็น  สะตอถิ่นที่ทั้งฉุนและมัน  สำหรับ  คอ ลิ้น  คนใต้

คนใต้เป็นอย่างไร  รสชาติสะตอย่อมไม่ต่าง

ทระนง ยึดหยัด ยืดถือ ความเป็นธรรม ไม่ยอมอ่อน โง เอน ตามลมชั่วที่ปัดเป่า

 ไม่เกรงและกรัว หน้าไหนทั้งสิ้น หากคนเหล่านั้น

ชั่ว ผหยองยิ่ง ดูถูกคน เอิด  เค็ก ทำพอได้

 ผิดก็คือผิด ถุกก็คือถูก สมการธรรมดาๆ ที่พ่อสอนลูก แมสอนลูกสืบต่อกันมา....

และที่สำคัญ  คนใต้ทุกคน  รักในหลวง ยิ่งชีวิตจากลมปากของแม่พ่อ พ่อเฒ่า แม่เฒ่าที่เล่าบอกถึงคุณความดีของพระองค์ท่าน

สะตอยังคง ฉุนและมัน ไม่เสื่อมคลาย

...........................................

บนถนนสายการเมื่อง บนซอกตึกของทำเนียบแห่งอำนาจ บนหัวโขนอันจอมปลอม บนหีบเงินที่หว่านโปรย

สะตอหลายต้นได้ปลิดริดร่างลืมเถือกเถาว์เหล่ากำพึด สลัดหนีดินดำต่ำเตี้ยของควน โคก เนิน เขา ลำเนาเถื่อน

หยั่งรากดำสอดแทรก ชำแรกสูบ อำนาจ ชื่อเสียง เกียติยศ เงินตรา เป็นปุ๋ยพิษกลื่นกินสู่ลำต้น  ใบและดอก

คราเมื่อแตกฝัก ผลิผล  ให้ชนได้ชิมรส

กลิ่นรส สะตอเมื่อ กลับและกลาย เป็นฝาดขึ่น บาดคอหอย ความฉุนและมันกลับกายเป็นกลิ่นที่เน้าบูดและน่าขยะแขยง

ฤ..............สะตอ  จะกลายพันธ์       หรือสะตอ   กลายพันธ์   มีจริงแล้วหรือนี่.................

..........................................................

บนสองฝั่งขั้งแห่งความขัดแย้ง

จากปากลิ้น จิตใจ และวิญญาณ

ไหนคือ ฝักสะตอภิ่นที่ ฉุนมันและ กำซาบลิ้น

ไหนคือ  ฝักสะตอ ที่กล่อยขื่นในรสชาติที่ลุกล้าลำคอ

คนใต้เช่นเราคงเลื้อกถูก และมองเห็น

พี่สำราญ อาจารย์ภู คุณสมศักดิ์ และหลากหลายสะตอบนเวทีพันธมิตร เป็นบทพิสูทธิ์ถึงรดชาดและความเป็นจริงของ  สะตอแท้

สามเกลอต่างวัยและที่มา ในลีลาของนปก. นั่นเล่า

ชื่อเสียง บทบาทหน้าที่ และเงินตรา ช่างน่าคิด

และทำให้ย้อนคิดถึง....สะตอ................กลาย พี่น้องเหอ

.................................................................
หัวข้อ: Re: สะตอ กลาย
เริ่มหัวข้อโดย: Trekkathon ที่ กรกฎาคม 23, 2008, 09:18:31 PM

เมื่อกลายพันธุ์ก็ย่อมไม่ใช่พันธุ์แท้
ไม่แน่อาจเป็นอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่อย่างเดิมแน่
ได้กลิ่นได้รสไม่อาจไว้ใจได้
ดมกลิ่นแล้วพิษอาจแผ่ซ่านไปทั่วร่างกาย
กินแล้วอาจอ้วกเป็นเลือดถึงตาย
มันเป็นอะไรกันพันธุ์แท้พันธุ์ทาง
ใครอยู่ใครตาย
เปรียบเหมือนมีสองเส้นทางขนานให้เลือกเดิน
เลือกเอาสิวะ  ไม่มีตรงกลาง
ให้ถ่างขาก้าวเดิน
จะเลือกทางไหนให้แจ่มชัด
วัดดวงกันไปเลย
เลือกสิเลือก