TRIP & TREK โลกกว้างของคนเดินทาง

กระดานข่าวสีเขียว => ศิลปวัฒนธรรม => ข้อความที่เริ่มโดย: bamboo ที่ กุมภาพันธ์ 22, 2016, 04:47:31 PMหัวข้อ: การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด องคตยศยง
เริ่มหัวข้อโดย: bamboo ที่ กุมภาพันธ์ 22, 2016, 04:47:31 PM
เปิดฉากแรก


หัวข้อ: Re: การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด องคตยศยง
เริ่มหัวข้อโดย: bamboo ที่ กุมภาพันธ์ 22, 2016, 04:50:32 PM
องค์ที่หนึ่ง ชาติกำเนิด


หัวข้อ: Re: การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด องคตยศยง
เริ่มหัวข้อโดย: bamboo ที่ กุมภาพันธ์ 22, 2016, 06:40:52 PM
พญาพาลีผู้ครองนครขีดขิน มีมเหสีชื่อนางเทพดารา กำลังออกว่าราชกาล ณ.ท้องพระโรง ทันใดนั้นก็เหลือบไปเห็นยักษ์ตนหนึ่งอุ้มสตรีข้ามหัว


หัวข้อ: Re: การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด องคตยศยง
เริ่มหัวข้อโดย: bamboo ที่ กุมภาพันธ์ 22, 2016, 07:22:12 PM
ด้วยความโกรธจึงเข้าต่อสู้และชิงนางมาได้
นางนั้นคือนางมณโฑ ยักษ์คือทศกณฐ์
และพาลีก็ได้นางมณโฑเป็นเมืยอีกคน ทั้งที่มีนางเทพดาราเป็น มเหสี


หัวข้อ: Re: การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด องคตยศยง
เริ่มหัวข้อโดย: bamboo ที่ กุมภาพันธ์ 22, 2016, 07:50:58 PM
ทศกัณฐ์สู้ไม่ได้จึงหนีมาหาพระฤษ๊โคบุตรผู้เป็นอาจารย์ เพื่อให้ช่วยเหลือ โดยให้ฤษีโคบุตรไปบอกฤษีอังคตผู้เป็นอาจารย์ของพาลี ให้พาลีคืนนางมณโฑให้แก่ตน 
พระฤษ๊โคบุตรรับปาก และให้ทศกัณฐ์กลับไปกรุงลงกาแล้วจะนำนางมณโฑกลับไปคืนยังกรุงลงกา


หัวข้อ: Re: การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด องคตยศยง
เริ่มหัวข้อโดย: bamboo ที่ กุมภาพันธ์ 22, 2016, 08:00:15 PM
เมื่อพระฤษ๊โคบุตรไปเจรจา พระฤษีก็ยินดีที่ขะช่วยเหลือ ด้วยเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง
ทั้งสองจึงพากันไปหาพาลีเมืองขีดขิน


หัวข้อ: Re: การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด องคตยศยง
เริ่มหัวข้อโดย: bamboo ที่ กุมภาพันธ์ 24, 2016, 11:27:06 PM
พระฤาษีโคบุตร และพระฤาษีอังคต อาจารย์ของพระยาพาลี ไปช่วยไกล่เกลี่ย จนพระยาพาลียอมคืนนางมณโฑให้ทศกรรฐ์


หัวข้อ: Re: การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด องคตยศยง
เริ่มหัวข้อโดย: bamboo ที่ กุมภาพันธ์ 24, 2016, 11:28:44 PM
แต่ขณะนั้น นางมณโฑท้องได้ 6 เดือนกว่าแล้ว พระฤาษีอังคตจึงผ่าเอาทารกออกไปใส่ไว้ในท้องแพะ ส่วนนางมณโฑ ได้นำกลับไปคืนทศกรรฐ์ ต่อมาจนถึงเวลาพระฤาษีอังคตได้แหวะท้องแพะ เอาทารกออกมา ตั้งนามว่าองคต แล้วนำไปให้พระยาพาลี


หัวข้อ: Re: การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด องคตยศยง
เริ่มหัวข้อโดย: bamboo ที่ กุมภาพันธ์ 24, 2016, 11:35:09 PM
วันหนึ่งทศกัณฐ์รู้ข่าวการทำพิธีสรงน้ำขององคต ด้วยความแค้นจึงเดินทางไปยังโรงพิธีริมฝั่งแม่น้ำยมุนา


หัวข้อ: Re: การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด องคตยศยง
เริ่มหัวข้อโดย: bamboo ที่ กุมภาพันธ์ 24, 2016, 11:38:15 PM
ที่โรงพิธีริมฝั่งแม่น้ำยมุนา


หัวข้อ: Re: การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด องคตยศยง
เริ่มหัวข้อโดย: bamboo ที่ กุมภาพันธ์ 24, 2016, 11:42:41 PM
ทศกัณฐ์จึงแปลงกายเป็นปูยักษ์คอยอยู่ใต้น้ำเพื่อรอฆ่าองคตขณะทำพิธีสรง


หัวข้อ: Re: การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด องคตยศยง
เริ่มหัวข้อโดย: bamboo ที่ กุมภาพันธ์ 24, 2016, 11:44:54 PM
แต่พาลีรู้ทันจึงจับตัวมาได้และผูกมัดจนแน่น แล้วให้องคตลากเล่นนานอยู่ 7 วันจึงค่อยปล่อยตัวไป สร้างความบอบช้ำและอับอายแก่ทศกัณฐ์เป็นอย่างมาก


หัวข้อ: Re: การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด องคตยศยง
เริ่มหัวข้อโดย: bamboo ที่ กุมภาพันธ์ 25, 2016, 11:07:35 PM
ฉากหน้าประตูเมือง
       องคตได้รับบัญชาจากพระรามให้มาเป็นทูตเจรจาความเมืองกับทศกัณฐ์


หัวข้อ: Re: การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด องคตยศยง
เริ่มหัวข้อโดย: bamboo ที่ กุมภาพันธ์ 25, 2016, 11:11:11 PM
เมื่อเดินทางมาถึงประตูเมืองลงกา องคตจะเข้าเมืองแต่ถูกห้ามไม่ให้เข้า องคตจึงพังประตูเมืองเข้าไป


หัวข้อ: Re: การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด องคตยศยง
เริ่มหัวข้อโดย: bamboo ที่ กุมภาพันธ์ 25, 2016, 11:17:55 PM
ฉากท้องพระโรงกรุงลงกา
      ทศกัณฐ์ประทับว่าราชกาลอยู่ องคตเข้ามายังท้องพระโรง แล้วแผงฤทธิ์ขนดหางเป็นแท่นที่นั่งเท่าทศกัณฐ์


หัวข้อ: Re: การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด องคตยศยง
เริ่มหัวข้อโดย: bamboo ที่ กุมภาพันธ์ 25, 2016, 11:25:04 PM
แล้วอ่านราชสารซึ่งมีข้อความให้ทศกณฐ์ส่งนางสีดาคืน ไม่เช่นนั้นจะยกทัพมาสังหารพวกยักษ์


หัวข้อ: Re: การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด องคตยศยง
เริ่มหัวข้อโดย: bamboo ที่ กุมภาพันธ์ 25, 2016, 11:35:22 PM
ทศกณฐ์ได้ยินก็โกรธแกล้งพูดเฉไฉไปมาและไม่ยอมส่งนางสีดาคืน กล่าวตอบโต้ไปมา จนทศกัณฐ์โกรธสั่งสี่เสนาเข้าจับตัวองคต ทั้งสองฝ่ายเข้ารบกันองคตสังหารสี่เสนาตาย


หัวข้อ: Re: การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด องคตยศยง
เริ่มหัวข้อโดย: bamboo ที่ กุมภาพันธ์ 25, 2016, 11:40:34 PM
 แล้วเยาะเย้ยทศกัณฐ์ จากนั้นก็กลับมาเฝ้าพระราม


หัวข้อ: Re: การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด องคตยศยง
เริ่มหัวข้อโดย: bamboo ที่ กุมภาพันธ์ 25, 2016, 11:46:52 PM
แล้วทศกัณฐ์ก็ให้อินทรชิตยกพลตามมา ทำศึกสงคราม


หัวข้อ: Re: การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด องคตยศยง
เริ่มหัวข้อโดย: bamboo ที่ กุมภาพันธ์ 26, 2016, 12:00:55 AM
ประจญมารร้าย
ฉากพลับพลาพระราม
      พระรามออกว่าราชกาล พลันได้ยินเสียงกองทัพยกมาดังสนั่น เมื่อตรัสถามภิเภกก็รู้ว่าเป็นอินทรชิตโอรสทศกัณฐ์ ภิเภกยังทูลถึงดวงของอิินทรชิตว่าชะตาขาดถึงที่ตาย แต่อินทรชิตได้พรจากพระพรหมว่าต้องตายบนอากาศเท่านั้น และถ้าศรีษะอินทรชิตตกลงพื้นโลกก็จะเกิดไฟไหม้ทั้งโลกาเวันเสียแต่ต้องนำพานแว่นฟ้าของพระพรหมมารองรับไว้จึงจะพ้นภัย พระรามได้ยินดังนั้นจึงตรัสสั่งองคตให้ขึ้นไปขอพานแว่นฟ้าของพระพรหมมาไว้


หัวข้อ: Re: การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด องคตยศยง
เริ่มหัวข้อโดย: bamboo ที่ กุมภาพันธ์ 26, 2016, 12:05:14 AM
สายโลหิต
         ฉากสนามรบ
           พระลักษ์ได้รับบัญชาให้ออกรบกับอินทรชิต


หัวข้อ: Re: การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด องคตยศยง
เริ่มหัวข้อโดย: bamboo ที่ กุมภาพันธ์ 26, 2016, 12:08:11 AM
ทั้งสองฝ่ายเข้าต่อสู้กัน


หัวข้อ: Re: การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด องคตยศยง
เริ่มหัวข้อโดย: bamboo ที่ กุมภาพันธ์ 26, 2016, 12:10:28 AM
สู้รบ


หัวข้อ: Re: การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด องคตยศยง
เริ่มหัวข้อโดย: bamboo ที่ กุมภาพันธ์ 26, 2016, 12:17:04 AM
อินทรชิตเสียทีจนต้องหนีขึ้นไปบนท้องฟ้า พระลักษ์เห็นดังนั้นจึงตรัสสั่งองคตนำพานแว่นฟ้าขึ้นไปรอตามที่ภิเภกได้ทูลไว้แต่แรก พระลักษ์แผลงศรไปตัดศรีษะอินทรชิต องคตนำพานแว่นฟ้าไปรับไว้ได้