TRIP & TREK โลกกว้างของคนเดินทาง

กระดานข่าวสีเขียว => ศิลปวัฒนธรรม => ข้อความที่เริ่มโดย: bamboo ที่ สิงหาคม 25, 2014, 10:40:40 PMหัวข้อ: training on the job
เริ่มหัวข้อโดย: bamboo ที่ สิงหาคม 25, 2014, 10:40:40 PM
การสอนงานจากรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่งเพื่อสืบสารการรักษาวัฒนะธรรมอันดีงาม


หัวข้อ: Re: training on the job
เริ่มหัวข้อโดย: bamboo ที่ สิงหาคม 25, 2014, 10:45:30 PM
เป็นการสอนให้ลงมือหัดทำ ตั้งแต่ขั้นตอนแรกง่ายๆไปหายาก


หัวข้อ: Re: training on the job
เริ่มหัวข้อโดย: bamboo ที่ สิงหาคม 25, 2014, 10:48:21 PM
ซึ่งผู้สอนต้องมีความอยากสอนและผู้รับต้องอยากใฝ่รู้ด้วยจึงจะบรรลุวัตถุประสงค์


หัวข้อ: Re: training on the job
เริ่มหัวข้อโดย: bamboo ที่ สิงหาคม 25, 2014, 10:51:27 PM
การเรียนรู้บางอย่างไม่ได้มาง่ายๆต้องฝึกฝนเรียนรู้ต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ


หัวข้อ: Re: training on the job
เริ่มหัวข้อโดย: bamboo ที่ สิงหาคม 25, 2014, 10:53:35 PM
ใช้ความอดทนทั้งผู้สอนและผู้รับเป็นอย่างสูง


หัวข้อ: Re: training on the job
เริ่มหัวข้อโดย: bamboo ที่ สิงหาคม 25, 2014, 10:55:06 PM
และสร้างควาผูกพันซึ่งกันและกันอย่างแน่นแฟ้น แม้จะต่างวัย


หัวข้อ: Re: training on the job
เริ่มหัวข้อโดย: bamboo ที่ สิงหาคม 25, 2014, 10:58:31 PM
การเรียนรู้จึงไม่มีวงจำกัด


หัวข้อ: Re: training on the job
เริ่มหัวข้อโดย: Joyful ที่ สิงหาคม 25, 2014, 11:45:33 PM
ภาพนี่นับวันจะเลือนหายไปจากสังคม  ทั้งงานหัตถกรรม  และกันเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่น