TRIP & TREK โลกกว้างของคนเดินทาง

กระดานข่าวสีเขียว => กวีแรมทาง => ข้อความที่เริ่มโดย: นายซาไกทัดดอกฝิ่น ที่ กรกฎาคม 02, 2011, 10:50:54 PMหัวข้อ: มอง TNT ผ่านมุมเปรียบ พันธมิตร
เริ่มหัวข้อโดย: นายซาไกทัดดอกฝิ่น ที่ กรกฎาคม 02, 2011, 10:50:54 PM
ปี สีแปดชนสี่เก้าเริ่มมีชาวไทยหัวใจเดียวรวมกลุ่มก้อนบอกสังคมว่าไม่ยินยอมให้นักกินเมืองและพวกล้มเจ้ากัดกินประเทศไทย 
กลุ่มก้อนคนเริ่มใหญ่ขึ้นๆ   ๆๆๆ  จนแน่นเหนียวและเสียงดัง...
ผ่านสีเก้ามา ปีห้าห้าสองกลุ่มคนเริ่อมพองตัวและพองตัวหลายกลุ่มหลายพวกแสดงตัวเข้าร่วมอุดมการณ์
  มาปี ห้าสี่  ตะเเกรงแห่งความจริง ตะแกรงแห่งธรรมได้กรองได้ร่อน พันธมิตรเนื้อแท้ออกมา
 กรวดทรายเศษไม้สวะวัชพืช ที่มาโหนกระแสพันธมิตรถูกรองออก  ๆๆๆๆ 
และต่อไปในภายภาคก็จะถูกกรองออกกรองออกอีกหาก จิตใจคนที่ยังอยู่ไม่ได้เที่ยง  ไม่ได้จริงแท้ 
.....................
มิต่างกับชาวเรา  TNT  กับเก้าปีผ่าน  หลากหลายเรื่องราว  วันเวลาได้กลั่นและกรอง  ให้มิตรแท้  ดำรงอยู่
ดำรงอยู่  ภายในสังคมออนไลท์ที่ผู้คนหลากหลาย ต่างปกปิดเนื้อใน  แห่งความเป็นตน ..........