TRIP & TREK โลกกว้างของคนเดินทาง

กระดานข่าวสีเขียว => กวีแรมทาง => ข้อความที่เริ่มโดย: นายซาไกทัดดอกฝิ่น ที่ พฤศจิกายน 03, 2007, 10:09:55 PMหัวข้อ: บันทึกเลือด...
เริ่มหัวข้อโดย: นายซาไกทัดดอกฝิ่น ที่ พฤศจิกายน 03, 2007, 10:09:55 PM
กลางตลาดชุมชนคนทับกวาง                สองศรีษะเลียงผาวางเรียกคนผ่าน
สรรพคุณน้ำมันแก้เมื่อยปวด                  เจ็บขาแข้งเรียวแรงหมดบรรเทาหาย
ในหม้อเหล็กทั้งหนังน่องหัวเขา              ชี้คนเขามองไม่ชื่อว่า...นี่เลียงผา...
ฉันพึ่งได้พึ่งล่ามาจากป่าไหญ่                 บอกคนว่าฆ่ามันมาจาก*ทับลาน*
พรานพื้นบ้านฆ่าตัวแรกแล้วรอเฝ้า            ยิงคู่เจ้าที่พร่ำหาไม่หางหาย..ตายทั้งสอง
...
อนาจภาพติดตาจ้อง*หัวเลียงผา*         คนหยาบช้าฆ่าถึงสอง
เพียงติดยึดติดตน* คนประเสริฐ*          ล่วงมะเมิดแม้ชีวิตคิดตัวไหญ่
มองชีวิตสัตว์พืช   เพียงสนอง              ครรลองดิบสันดานเถื่อนตามวิถี
วันนีพบ วันนี้เห็น  เป็นพยาน               บอกเล่าขานตำนาน.....ไพร
ว่าเลียงผาจากป่าไหญ่ถูกคนฆ่า          เพียง..ไม่รู้ค่าไม่รู้คุณ   พฤกษ์พงไพร
.......................................................................................
                             2550 วันที่ 3พฤศจิกายน เลียงผา2ตัวจากป่าเขาไหญ่ยังถูกฆ่า เช่นหลายปีย้อนที่ผ่านมาขอบันทึกนี้เป็นพยานเลื่อดให้เลียงผาทั้งสองที่ฉันพบเห็นหัวเจ้าถูกนำมาประกอบให้คนเห็นเพียงให้เชื่อว่านี่คือน้ำมันเลียงผาจริงๆ......กลางตลาดนัดชุมชนคนเมือง.......................จะมีอีกกี่ศพ จะมีอีกกี่ตัวกันหนอ....มนุษย์..
...