TRIP & TREK โลกกว้างของคนเดินทาง

กระดานข่าวสีเขียว => ศิลปวัฒนธรรม => ข้อความที่เริ่มโดย: นายซาไกทัดดอกฝิ่น ที่ ตุลาคม 20, 2007, 02:40:00 PMหัวข้อ: ประติมากรรม ประดับเมื่องสงขลา..
เริ่มหัวข้อโดย: นายซาไกทัดดอกฝิ่น ที่ ตุลาคม 20, 2007, 02:40:00 PM
ไม่มีข้อมูล   ไม่มีความรู้  เพียงแต่เมื่อตาประสบก็พบความงดงาม เก็บภาพบันทึกผ่านเลนส์มาฝากเพื่อน
...
...

             ข้อมูลที่หามาได้จากอินเตอร็เนต...
จากคมชัดลึก 9 ม.ค 2549
สมเด็จพระเทพฯทรงเปิด สวนประติมากรรมสงขลา
นายกเล็กนครสงขลา เผยสมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิดสวนประติมากรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระชนมายุ 50 พรรษา ที่บริเวณสวนสองทะเลและแหลมสมิหลา จ.สงขลา 16 ม.ค.

สำหรับประติมากรรมเฉลิมพระเกียรติ โครงการสร้างสรรค์ประติมากรรมกับสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ระหว่างองค์กรต่างๆ ที่ประกอบด้วย เทศบาลนครสงขลา สมาคมประติมากรไทย International Association for Monumental Sculpture Events มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ หอศิล มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) สร้างประติมากรรม

นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่ประติมากรไทยและต่างชาติร่วมกันสร้างสรรค์ ประติมากรรมกับสิ่งแวดล้อม ณ หาดสมิหลา จ.สงขลา โดยสร้างประติมากรรม 14 ชิ้น โดยติดตั้งถาวรที่บริเวณ สวนสองทะเล และบริเวณสระบัว แหลมสมิหลา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.สงขลา ให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาเมืองสงขลาให้เป็นเมืองน่าอยู่เมืองน่าเที่ยว โดยมีประติมากรชาวไทย จำนวน 8 ชิ้นงานและประติมากรจากประเทศอิตาลี สหรัฐอเมริกา ลักเซมเบิร์ก คอสตาริกา เม็กซิโก และประเทศแคนาดา รวม 6 ชิ้นงาน

นายอุทิศ กล่าวอีกว่า สำหรับประติมากรรมทั้งหมด ได้ทำการติดตั้งหมดแล้วทุกจุด ทั้งที่บริเวณสวนสองทะเล และบริเวณสระบัว แหลมสมิหลา สำหรับที่สวนประติมากรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มีประติมากรรม 3 ชิ้นงาน คือ ประติมากรรมผลงาน พืชพรรณ : สัญลักษณ์แห่งชีวิต ศิลปิน วิโชค มุกดามณี ซึ่งมีแนวความคิดว่า มนุษย์มีการดำรงชีวิตที่สัมพันธ์กับธรรมชาติและสภาพแวดล้อมท่ามกลางกระแสของความเจริญเติบโต ในสังคมปัจจุบัน ทำให้เรารับรู้ถึงวิวัฒนาการของชีวิตและวัฒนธรรมอันหลากหลายที่ผสมผสานอยู่ด้วยกัน

ภาพประติมากรรมชิ้นนี้เสมือนดั่งเมล็ดพันธุ์พืช คล้ายดั่งต้นข้าวของชาวนาที่งอกงามเติบโตในช่วงเวลาต่างๆอยู่ 4 ลักษณะ ต้นกล้าที่งอกจากเมล็ดพันธุ์ในระยะแรกต้องคอยถนอมดูแลรักษา ต้นกล้าค่อยๆเติบโตกล้าแข็งมีชีวิตขึ้นทีละน้อย เมื่อแตกใบเข้มแข็งขึ้นมีความงดงามของรูปร่าง มีจังหวะลีลานุ่มนวล ดำรงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ผันแปรเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะ รูปทรงทั้ง 4 เป็นสัญลักษณ์ของชีวิตที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีความรักความผูกพันอันอบอุ่น มีความสัมพันธ์ต่อกันและกัน มีความสำคัญของการดำรงชีวิตที่มีความหมายและมีความหวังเป็นชีวิตที่มีความเจริญงอกงามรุ่งเรือง

สำหรับชิ้นงานที่ 2 เป็นผลงาน เท่งชมดาว ของศิลปิน เข็มรัตน์ กองสุข มีแนวความคิด ว่า เท่งหรืออ้ายเท่ง หรือปู่เท่ง เป็นชื่อรูปตลกของหนังตะลุง ซึ่งทุกคณะจะมีประจำโรง เป็นตัวตลกที่มีนิสัยลีลาการพูด สำเนียงพูด เป็นลักษณะเดียวกัน เป็นเสนาคู่หูกับหนูนุ้ยในหนังตะลุง ประวัติความเป็นมาเชื่อกันว่า รูปของเท่งมีผู้ตัดเลียนรูปร่างลักษณะและถอดนิสัยมาจากบุคคลจริง ซึ่งเป็นชาวบ้านตำบลคูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา ผลงานประติมากรรมชื่อ “เท่งชมดาว” มีความประสงค์ที่นำเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของวิถีชีวิตพื้นที่ทางภาคใต้ของประเทศไทย เพื่อสะท้อนถึงจิตวิญญาณสังคมที่เรียบง่าย ความเชื่อและศิลปวัฒนธรรมดั่งเดิม ตลอดถึงความน่ารักมีเสน่ห์ ความหวังของมนุษย์และจินตนาการอันไม่สิ้นสุด

และประติมากรรมอีกชิ้นหนึ่งในสวนเฉลิมพระเกียรติที่อยู่ใกล้กันก็เป็นผลงาน Janus / Basuk 1 ศิลปิน Jon Barlow Hudson จากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีแนวคิดในการตั้งชื่อผลงานว่า “Jonus” หมายความว่า “หลายหน้า” ที่เป็นงานแกะสลักไม้เก่าแก่ชิ้นหนึ่งที่ได้มาขณะที่อยู่ในประเทศออสเตรเลียและ “Basuk” เป็นชื่อเทพเจ้าที่คอยปกปักรักษาบุคคลสำคัญ รูปทรงของประติมากรรมเหมือนสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างคล้ายดอกไม้และมีส่วนละม้ายคล้ายรูปร่างของมนุษย์ เปรียบเสมือนท่าร่ายรำของพระศิวะจากประเทศอินเดีย

นอกจากนี้ยังมีประติมากรรมอีก 11 ชิ้นงาน คือ ผลงาน สัมพันธภาพ ศิลปิน ศราวุธ ดวงจำปา ผลงานกลองสะบัดชัย ศิลปิน อินสนธ์ วงศ์สาม ผลงาน ท่องทำนองแห่งมิตรภาพ ศิลปิน ชำเรือง วิเชียรเขตต์ ผลงาน กอและ ศิลปิน มนตรี สังข์มุสิกานนท์ ผลงาน พลังจักรวาล ศิลปิน นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน ผลงาน ข้างขึ้นข้างแรม ศิลปิน วิชัย สิทธิรัตน์ ผลงาน King of the Sky ศิลปิน Denis St-Pierre ประเทศ แคนาดา ผลงาน The Original ศิลปิน Miguel Hernandez Urban ประเทศเม็กซิโก ผลงาน พลังสำคัญกับการสร้างสรรค์เทคโนโลยี ศิลปิน Edgar Zuniga ประเทศคอสตาริก้า ผลงาน การเปิดรับ ศิลปิน Florence Hoffman ประเทศลักเซมเบอร์ก

ผลงานชิ้นสุดท้าย คือ ผลงาน จากพื้นดินสู่ท้องฟ้า ศิลปิน Bettino Francini และ Diana Manni ประเทศอิตาลี ซึ่งทุกชิ้นงานสร้างสรรค์ประติมากรรมออกมามีคุณค่าและแนวคิดที่แตกต่างกันออกไป แต่ความหมายที่ออกมาจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทั้งหมดหัวข้อ: Re: ประติมากรรม ประดับเมื่องสงขลา..
เริ่มหัวข้อโดย: นายซาไกทัดดอกฝิ่น ที่ ตุลาคม 20, 2007, 02:42:30 PM
ชิ้นนี้ชอบมาก   **พืชพรรณ : สัญลักษณ์แห่งชีวิต **


หัวข้อ: Re: ประติมากรรม ประดับเมื่องสงขลา..
เริ่มหัวข้อโดย: นายซาไกทัดดอกฝิ่น ที่ ตุลาคม 20, 2007, 02:44:03 PM
ภาพประติมากรรมชิ้นนี้เสมือนดั่งเมล็ดพันธุ์พืช คล้ายดั่งต้นข้าวของชาวนาที่งอกงามเติบโตในช่วงเวลาต่างๆอยู่ 4 ลักษณะ ต้นกล้าที่งอกจากเมล็ดพันธุ์ในระยะแรกต้องคอยถนอมดูแลรักษา ต้นกล้าค่อยๆเติบโตกล้าแข็งมีชีวิตขึ้นทีละน้อย เมื่อแตกใบเข้มแข็งขึ้นมีความงดงามของรูปร่าง มีจังหวะลีลานุ่มนวล ดำรงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ผันแปรเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะ รูปทรงทั้ง 4 เป็นสัญลักษณ์ของชีวิตที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีความรักความผูกพันอันอบอุ่น มีความสัมพันธ์ต่อกันและกัน มีความสำคัญของการดำรงชีวิตที่มีความหมายและมีความหวังเป็นชีวิตที่มีความเจริญงอกงามรุ่งเรือง


หัวข้อ: Re: ประติมากรรม ประดับเมื่องสงขลา..
เริ่มหัวข้อโดย: นายซาไกทัดดอกฝิ่น ที่ ตุลาคม 20, 2007, 02:49:43 PM
 :o


หัวข้อ: Re: ประติมากรรม ประดับเมื่องสงขลา..
เริ่มหัวข้อโดย: นายซาไกทัดดอกฝิ่น ที่ ตุลาคม 20, 2007, 02:59:11 PM
ชินนี้หลานเรียกว่า   ประตูโดเรม่อน น่ารักดี


หัวข้อ: Re: ประติมากรรม ประดับเมื่องสงขลา..
เริ่มหัวข้อโดย: นายซาไกทัดดอกฝิ่น ที่ ตุลาคม 20, 2007, 03:03:07 PM
 ;)


หัวข้อ: Re: ประติมากรรม ประดับเมื่องสงขลา..
เริ่มหัวข้อโดย: นายซาไกทัดดอกฝิ่น ที่ ตุลาคม 20, 2007, 03:06:11 PM
น่าจะเป็น  **เท่งชมดาว**


หัวข้อ: Re: ประติมากรรม ประดับเมื่องสงขลา..
เริ่มหัวข้อโดย: นายซาไกทัดดอกฝิ่น ที่ ตุลาคม 20, 2007, 03:07:33 PM
อยู่ไกล้ๆๆกัน


หัวข้อ: Re: ประติมากรรม ประดับเมื่องสงขลา..
เริ่มหัวข้อโดย: นายซาไกทัดดอกฝิ่น ที่ ตุลาคม 20, 2007, 03:12:53 PM
ชิ้นนี่ศิลปินได้แรงบันดานใจจาก..ต้นโกงกาง


หัวข้อ: Re: ประติมากรรม ประดับเมื่องสงขลา..
เริ่มหัวข้อโดย: นายซาไกทัดดอกฝิ่น ที่ ตุลาคม 20, 2007, 03:16:38 PM
ชิ้นนี้แทนคนสองคน..เกี่ยวกับมิตรภาพทำนองนั้น


หัวข้อ: Re: ประติมากรรม ประดับเมื่องสงขลา..
เริ่มหัวข้อโดย: นายซาไกทัดดอกฝิ่น ที่ ตุลาคม 20, 2007, 03:21:29 PM
รูปนี้อยู่แถวๆที่เขาแข่งวอลเลย์ลอลชายหาดกัน


หัวข้อ: Re: ประติมากรรม ประดับเมื่องสงขลา..
เริ่มหัวข้อโดย: นายซาไกทัดดอกฝิ่น ที่ ตุลาคม 20, 2007, 03:24:26 PM
ไกล้ๆกัน


หัวข้อ: Re: ประติมากรรม ประดับเมื่องสงขลา..
เริ่มหัวข้อโดย: นายซาไกทัดดอกฝิ่น ที่ ตุลาคม 20, 2007, 03:26:35 PM
สุดท้าย...................................สัญลักษ์แห่ง   สมิหลา.......


หัวข้อ: Re: ประติมากรรม ประดับเมื่องสงขลา..
เริ่มหัวข้อโดย: tako ที่ ตุลาคม 21, 2007, 08:17:34 PM
ไปใต้มาคราวนี้ใด้ภาพสวยสมใจอยากเลยนะ นายซาไกร  ซอบทุกฮูบเล็ย ;D ;D ;D ;D


หัวข้อ: Re: ประติมากรรม ประดับเมื่องสงขลา..
เริ่มหัวข้อโดย: tooom ที่ ตุลาคม 24, 2007, 08:26:55 AM
เห็นท้องฟ้าสวยๆแบบนี้ ... อยากไปทะเล.. ;D


หัวข้อ: Re: ประติมากรรม ประดับเมื่องสงขลา..
เริ่มหัวข้อโดย: G-girl ที่ ตุลาคม 24, 2007, 09:41:34 AM
 ;D ;D
อยากไปเหมืองกันเลย พี่ตุ่ม  :o :o
ไปกันมะ  ;D ;Dหัวข้อ: Re: ประติมากรรม ประดับเมื่องสงขลา..
เริ่มหัวข้อโดย: JumboA ที่ กันยายน 24, 2009, 09:31:33 PM
แผ่นดินแม่คับ น้า