TRIP & TREK โลกกว้างของคนเดินทาง

กระดานข่าวสีเขียว => ศิลปวัฒนธรรม => ข้อความที่เริ่มโดย: BlackCap ที่ กันยายน 03, 2009, 10:08:19 PMหัวข้อ: กรีนพีซเปิดตัวศิลปะบนนาข้าวอินทรีย์
เริ่มหัวข้อโดย: BlackCap ที่ กันยายน 03, 2009, 10:08:19 PM
กรีนพีซเปิดตัวศิลปะบนนาข้าวอินทรีย์ เรียกร้องถึงอนาคตแห่งความมั่นคงทางอาหาร

(http://pics.manager.co.th/Images/552000011104501.JPEG)

กรีนพีซ - กรีนพีซเปิดตัวภาพศิลปะบนนาข้าวอินทรีย์ เพื่อสะท้อนถึงความภูมิใจในข้าวไทย พร้อมย้ำเตือนรัฐบาลให้ร่วมปกป้องข้าวไทยอันเป็นสมบัติของชาติจากการดัดแปลงพันธุกรรม และภัยคุกคามอันร้ายแรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
       
       ศิลปะบนนาข้าวอินทรีย์ ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 10 ไร่ แสดงภาพชาวนาสวมงอบกำลังเกี่ยวข้าว สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวนาไทย ซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติ ภาพศิลปะดังกล่าวเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของชาวนาในจังหวัดราชบุรี สมาชิกกรีนพีซ อาสามัคร และนักกิจกรรมของกรีนพีซ ร่วมปลูกข้าว 2 สายพันธุ์ นั่นคือ พันธุ์ชัยนาท 1 ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวเจ้าชนิดไม่ไวแสง ลำต้นและกาบใบมีลักษณะสีเขียวเมื่อนำมาปักดำจะให้สีเขียวเป็นพื้นหลังของภาพ และพันธุ์ก่ำพะเยา ซึ่งให้สีดำ จนสามารถสร้างสรรค์เป็นภาพชาวนาและลวดลายต่างๆบนผืนนา
       
       “ประเทศไทยเป็นประเทศผู้นำในการเพาะปลูกข้าว และยังเป็นอู่ข้าวของโลก หากชาวไทยทุกคนร่วมกันปกปักรักษาสายพันธุ์ข้าวดั้งเดิมของประเทศ กรีนพีซเชื่อว่าประเทศไทยมีศักยภาพที่จะเป็นผู้นำด้านการเพาะปลูกข้าวด้วยวิธีเกษตรกรรมยั่งยืน วิธีที่ดีที่สุดก็คือการปกป้องข้าวไทยให้พ้นจากเทคโนโลยีที่เสี่ยงอย่างจีเอ็มโอ และมุ่งสู่การทำเกษตรกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่นอกจากจะให้ผลผลิตที่ดีแล้ว ยังไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสารเคมีที่เป็นอันตราย” นางสาวณัฐวิภา อิ้วสกุล ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าว
       
       กรีนพีซเรียกร้องให้รัฐบาลต่อต้านพืชจีเอ็มโอ หรือพืชดัดแปลงพันธุกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวจีเอ็มโอ เนื่องจากจีเอ็มโอไม่เคยได้รับการพิสูจน์ใดๆว่ามีความปลอดภัยต่อการบริโภคของมนุษย์ ซ้ำร้ายยังทำลายวิถีชีวิตชาวนาไทย และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้ นอกจากนี้จีเอ็มโอยังส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ กระตุ้นการปลูกพืชเชิงเดี่ยว และยังเป็นตัวการที่ทำให้ผลผลิตข้าว ที่แต่เดิมได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่แล้วนั้นให้มีปริมาณลดลง (1)
       
       ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ของโลก เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา กรีนพีซนำความภาคภูมิใจในข้าวไทยมาสู่คนไทยทั้งประเทศ เมื่อกินเนสส์เวิร์ลด์ เรคคอร์ด ได้ออกประกาศนียบัตรยกย่องให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวมากที่สุดในโลก พร้อมเรียกร้องให้ชาวไทยร่วมปกป้องข้าวไทยให้ปลอดจากการดัดแปลงพันธุกรรม
       
       ในวันนี้ กรีนพีซได้เปิดตัวศิลปะบนนาข้าวอินทรีย์ ณ จังหวัดราชบุรี ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่บนที่ราบตอนกลางของประเทศ ที่ราบตอนกลางของไทยเป็นพื้นที่ที่มีการผลิตข้าวได้มากที่สุดในประเทศและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

(http://www.greenpeace.org/raw/image_full/international/photosvideos/photos/the-iconic-philippine-rice-ter.jpg[/center])