TRIP & TREK โลกกว้างของคนเดินทาง

กระดานข่าวสีเขียว => ศิลปวัฒนธรรม => ข้อความที่เริ่มโดย: LightHouse ที่ เมษายน 01, 2009, 09:53:55 PMหัวข้อ: กรมศิลป์ ชวนชมการแสดงในสัปดาห์อนุรักษ์มรดกไทย
เริ่มหัวข้อโดย: LightHouse ที่ เมษายน 01, 2009, 09:53:55 PM
กรมศิลป์ ชวนชมการแสดงในสัปดาห์อนุรักษ์มรดกไทย


กรมศิลปากร โดยสำนักการสังคีต ขอเชิญผู้สนใจชมการแสดงสัปดาห์อนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 2-8 เมษายน 2552 เวลา 17.30 – 19.30 น. ณ บริเวณ
       สังคีตศาลา ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
       
       สำหรับกำหนดการแสดงมีดังนี้
       
       วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2552 การแสดงรายการ
       
       “การดนตรีนาฏศิลป์ไม่สิ้นแล้ว เพราะพระทูลกระหม่อมแก้วเอาใจใส่” ประกอบด้วย
       
       - รำถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
       - การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด พาลีสอนน้อง
       - การแสดงละครใน เรื่อง อิเหนา ตอน บุษบาไหว้พระปฏิมา
       - ระบำสี่ภาค
       
       วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552 การแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ และภาคใต้
       
       วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2552 การแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน
       
       วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2552 การแสดงสักวาออกตัว เรื่อง พระอภัยมณี
       
       วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2552 การแสดงพื้นบ้านภาคกลาง
       
       วันอังคารที่ 7 เมษายน 2552 การบรรเลงวงเครื่องสายฝรั่งหลวง : จากอดีตสู่ปัจจุบัน
       
       วันพุธที่ 8 เมษายน 2552 การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด ศึกท้าวจักรวรรดิ
       
       พร้อมกันนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม อันเป็นมรดกของชาติ กรมศิลปากรจึงเปิดให้ผู้สนใจ เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
       พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและโบราณสถานทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 08-1399-9326,0-2224-2050 และ 0-2224-1370