TRIP & TREK โลกกว้างของคนเดินทาง

กระดานข่าวสีเขียว => ศิลปวัฒนธรรม => ข้อความที่เริ่มโดย: LightHouse ที่ มีนาคม 29, 2009, 03:01:28 PMหัวข้อ: 9 สิ่งมหัศจรรย์วัดโพธิ์ - 9 Wonders of Wat Pho
เริ่มหัวข้อโดย: LightHouse ที่ มีนาคม 29, 2009, 03:01:28 PM
9 สิ่งมหัศจรรย์วัดโพธิ์ - 9 Wonders of Wat Pho


โครงการ Mini Light and Sound เป็นกิจกรรมการแสดงที่เชื่อมโยงกับการนำเสนอแง่มุมทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะ ประเพณีกล่าวได้ว่าเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยกำหนดจัดขึ้นในพื้นที่ท่องเที่ยวหลัก ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานที่สำคัญได้ทุกโอกาส ทั้งนี้ วัดพระเชตุวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) กรุงเทพมหานคร จะมีลักษณะพิเศษ  คือ นักท่องเที่ยวต้องเดินชมการจัดแสดงและเล่าเรื่องราวเป็นจุด ๆ คล้ายกับการแสดงแสงเสียงที่คาร์นัค  ประเทศอียิปต์ (Karnak, Eypt)

 

                การจัดแสดง “๙ สิ่งมหัศจรรย์วัดโพธิ์”  ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑  - ๖ เมษายน ๒๕๕๒ พบกัน

๑.  มหัศจรรย์พระพุทธไสยาส               

๒.  มหัศจรรย์ตำราเวชเชตุพน

๓.  มหัศจรรย์มหาเจดีย์สี่รัชกาล           

 ๔.  มหัศจรรย์ต้นตำนานสงกรานต์ไทย

๕.  มหัศจรรย์มรดกโลกวัดโพธิ์             

๖.  มหัศจรรย์ตำนานยักษ์วัดโพธิ์

๗.  มหัศจรรย์ผ่านภาพรัตนโกสินทร์     

๘.  มหัศจรรย์วิจิตรพระพุทธเทวปฏิมากร

๙.  มหัศจรรย์ต้นตำรับนวดแผนไทย

                จัดแสดงทุกวัน  รอบละไม่เกิน ๕๐  คน จำนวน ๖ รอบ /วัน (๑๙.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.) ดังนี้

 

                รอบที่ ๑           เวลา  ๑๘.๐๐ น.  (ภาษาไทย)         

                รอบที่ ๒          เวลา  ๑๘.๓๐ น. (ภาษาไทย)

                รอบที่ ๓          เวลา  ๑๙.๐๐ น. (ภาษาอังกฤษ)         

                รอบที่ ๔          เวลา ๑๙.๓๐  น. (ภาษาไทย)   

                รอบที่ ๕          เวลา  ๒๐.๐๐ น.(ภาษาอังกฤษ)     

                รอบที่ ๖           เวลา ๒๐.๓๐  น.(ภาษาไทย)

 

หมายเหตุ        ๑.  ตลอดทั้งเดือนตุลาคม  ๒๕๕๑  ชมฟรี

                                   ๒.  จำหน่ายบัตรและสำรองบัตรเข้าชมล่วงหน้าได้  ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑ – ๖ เมษายน  ๒๕๕๒     

 

                การจำหน่ายบัตรเข้าชม  การแสดงเสียงแสง “๙สิ่งมหัศจรรย์วัดโพธิ์” เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.

                -       คนไทยบัตรใบละ  ๕๐  บาท/คน

                        หรือ  ซื้อบัตร  ๑๐  คน  แถมฟรี  ๑ คน

                        หรือ  ราคาเหมาจ่าย  ๕๐  คน/รอบ ๆ ละ  ๒,๐๐๐  บาท

                -       ชาวต่างชาติ  บัตรละ  ๒๐๐  บาท/คน

                        หรือ  ซื้อบัตร  ๑๐  คน  แถมฟรี  ๑ คน

                        หรือ  ราคาเหมาจ่าย  ๕๐  คน/รอบ ๆ ละ  ๘,๐๐๐  บาท

            หมายเหตุ        ๑.    นักเรียน/นักศึกษาเข้าชมเป็นหมู่คณะ  ชมฟรี  โดยมีหนังสือติดต่อประสานงานเป็นกรณีพิเศษได้ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร  (วัดโพธิ์)

                                        ๒.  มัคคุเทศก์เข้าชมฟรี

 

                สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองบัตรเข้าชม  ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ – ๒๒๖ ๐๓๓๕, ๐๒ – ๒๒๖ ๐๓๖๙, หรือ โทรสาร  ๐๒ – ๒๒๖ ๐๓๗๐  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

                บริการพิเศษ  นวดแผนโบราณตำรับวัดโพธิ์  เปิดบริการทุกวัน สามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองใช้บริการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  ๐๒ – ๒๒๑ ๒๙๗๔ กด ๐, ๐๒ – ๒๒๕ ๔๗๗๑ และ ๐๘๔ – ๒๐๖ ๓๕๘๐  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐ – ๒๑.๓๐ น. จำกัดจำนวน  ๔๐  คน/รอบ ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. อัตราบริการ ดังนี้

- นวดไทย  ๓๐  นาที ราคา ๒๒๐ บาท/ ๑ ชั่วโมง ๓๖๐  บาท

- นวดเท้า  ๔๕  นาที  ราคา ๓๖๐  บาท

- นวดประคบสมุนไพร ๑ ชั่วโมง  ราคา  ๔๘๐  บาท

 

ข้อห้ามในการนวดเท้า

๑.อยู่ในระหว่างเจ็บป่วย

๒.ช่วงมีประจำเดือน

๓.ระหว่างตั้งครรภ์

๔.หลังรับประทานอาหารน้อยกว่า ๑๕ นาที

**************************************

 

แหล่งข้อมูล :

กองสร้างสรรค์กิจกรรม  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โทร. ๐๒ – ๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๔๓๖๔

 


หัวข้อ: Re: 9 สิ่งมหัศจรรย์วัดโพธิ์ - 9 Wonders of Wat Pho
เริ่มหัวข้อโดย: tooom ที่ มีนาคม 30, 2009, 01:03:28 PM
แวะมาบอก  ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ เค้าแจ้งว่า จะมีงานต่อถึงประมาณเดือนกันยายน 2552  เจ้าค่ะ... ;D


หัวข้อ: Re: 9 สิ่งมหัศจรรย์วัดโพธิ์ - 9 Wonders of Wat Pho
เริ่มหัวข้อโดย: tooom ที่ เมษายน 03, 2009, 05:37:37 PM
... ;D


หัวข้อ: Re: 9 สิ่งมหัศจรรย์วัดโพธิ์ - 9 Wonders of Wat Pho
เริ่มหัวข้อโดย: LightHouse ที่ มิถุนายน 21, 2009, 07:55:26 PM
 ;D ;D


หัวข้อ: Re: 9 สิ่งมหัศจรรย์วัดโพธิ์ - 9 Wonders of Wat Pho
เริ่มหัวข้อโดย: LightHouse ที่ มิถุนายน 21, 2009, 07:56:24 PM
 ๙ สิ่งมหัศจรรย์วัดโพธิ์  ;D ;D ;D