:: ข้อมูลการเดินทาง :: ศึกษาข้อมูลไว้รับรองไปไหนไม่มีผิดหวัง ::
กลับหน้าแรก | ตั้งคำถามใหม่ | ส่งหน้านี้ให้เพื่อน
ค้นหาคำถาม
:: Trip & Trek.com :: โลกกว้างของคนเดินทาง ::
เชิญตั้งคำถามของคุณได้ที่นี่ครับ

อุทยานแห่งชาติ ภูแลนคา [ข้อมูลทั่วไป]

อุทยานแห่งชาติภูแลนคา ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอเมือง อำเภอบ้านเขว้า
อำเภอหนองบัวแดง และอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่ 110,625 ไร่ หรือ
177 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ภูเขาสูงสลับซับซ้อน พื้นที่ลาดชัน
พื้นที่ลาดเอียง พื้นที่หน้าผาสูงสลับหุบเขา


การเดินทาง
- รถยนต์
ระยะทางจากจังหวัดชัยภูมิ ถึงอำเภอหนองบัวแดง 26 กิโลเมตร
และระยะทางจากอำเภอหนองบัวแดง ถึง สำนักงานอุทยานแห่งชาติภูแลนคา 17 กิโลเมตร
สภาพถนนส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยาง


สิ่งอำนวยความสะดวก
มีสถานที่ให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการพักแรมได้กางเต้นท์
จำนวน 5 แห่ง พักได้ทั้งหมด 50 คน
แหล่งท่องเที่ยว


ภูคี
เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติภูแลนคา
ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,038 เมตรเป็นยอดภู
ที่สูงที่สุดของพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูแลนคา มีสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีภูเกษตร
เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติภูแลนคา มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ
966 เมตร เป็นยอดภูที่สูงเป็นอันดับสองรองจากภูคีของพื้นที่อุทยานภูแลนคา
ซึ่งสามารถมองเห็นภูมิประเทศและบรรยากาศของภูคี ภูอ้ม ภูคล้อ
ภูกลางเทือกเขาภูเขียว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ และอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
เป็นพื้นที่ที่มีภูมิประเทศหนาวเย็นและแห้งแล้งเพราะสภาพพื้นที่ป่าไม้บนยอดภูถูก
ทำลายมากจากการบุกรุกพื้นที่ และกลายเป็นไร่ร้างเป็นพื้นที่กว้างใหญ่มากบน
เทือกเขาภูแลนคาทุ่งดอกกระเจียว
เป็นพื้นที่ป่าเต็งรังที่มีต้นกระเจียวเกิดขึ้น และเจริญเติบโตจำนวนมาก
ซึ่งเป็นพรรณไม้ป่า โดยเกิดขึ้นตามซอกหินสลับกับต้นไม้นานาชนิด
และผลิตออกดอกสีชมพู-ขาว สวยงาม ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ของทุกปีประตูโขลง
เป็นลักษณะก้อนหินขนาดใหญ่ ที่มีรูปร่างคล้ายซุ้มประตูหิน
และเป็นเอกลักษณ์ในพื้นที่ป่าหินงาม พื้นที่รอบๆ ประตูโขลง
จะมีก้อนหินที่มีลักษณะแปลกพิศดารจำนวนมากสลับกับสภาพป่าเต็งรัง
และในการเดินทางต้อง เดินทางด้วยทางเท้าผาเกิ้ง
เป็นหน้าผาที่มีลักษณะเป็นก้อนหินใหญ่ยื่นออกไปจากพื้นดิน
ซึ่งอยู่ติดกับแนวเขตวัดชัยภูมิพิทักษ์และอยู่ ริมทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2159
เป็นสถานที่จุดชมวิวทัศนียภาพทางธรรมชาติสภาพป่าภูแลนคา อำเภอหนองบัวแดง
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
ผาเพ
เป็นผาหินขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นจากการยกตัวสูงขึ้นของชั้นหินและการไหลเลื่อนของหินแร
่ซึ่งปรากฏเห็น เป็นเนื้อสีหินแร่ที่แตกต่างกันอย่างเด่นชัด
และบริเวณโดยรอบถูกปกคลุมด้วยพรรณไม้นานาชนิด และในการเดินทางต้อง
เดินทางด้วยทางเท้าผากล้วยไม้
เป็นลักษณะหน้าผาสูงที่มีพรรณไม้ป่าประเภทกล้วยไม้เกิดขึ้น
และเจริญเติบโตจำนวนมาก โดยเฉพาะ ในช่วงฤดูฝนและต้นฤดูหนาว
จะเป็นช่วงกล้วยไม้ผลิตดอกออกผลสีสันสวยงามมาก
และบริเวณผากล้วยไม้ยังเป็นจุดชมวิว ทัศนียภาพทางธรรมชาติถ้ำพระและถ้ำเกลือ
เป็นลักษณะถ้ำหินทรายขาวที่เกิดขึ้นจากการกัดเซาะของน้ำที่ไหลลอดไปตามซอกหินและเกิด
ปฏิกิริยาทางเคมีเป็นเวลานาน ประกอบกับการผันแปร
และการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของชั้นหินทรายจนเกิดเป็น
โพรงขนาดใหญ่และสามารถเดินเข้าไปในถ้ำได้
ซึ่งแต่ละถ้ำจะมีลักษณะเด่นแตกต่างกันตามสภาพการผันแปร และในการ
เดินทางต้องเดินทางด้วยทางเท้าน้ำตกตาดหิน
เป็นน้ำตกที่เกิดขึ้นจากลำห้วยตาดหินดาด
ที่มีลักษณะเป็นน้ำตกที่ไหลผ่านตาดหินยาวประมาณ 80 ม.
ซึ่งจะมีปริมาณน้ำมากน้อยตามฤดูกาล และในการเดินทางต้องเดินทางด้วยทางเท้าเขาขาดและแม่น้ำชี
เป็นลักษณะที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติของเทือกเขา
โดยเกิดขึ้นจากการยุบตัวและยกตัวของ เทือกเขาภูแลนคากับเทือกเขาพังเหย
กลายเป็นช่องเขาขาด เป็นผลให้เกิดทัศนียภาพทางธรรมชาติและทิวทัศน์ สองฝั่งแม่น้ำชีป่าหินงามจันทร์แดง
เป็นลานหินกว้างที่มีก้อนหินรูปร่างลักษณะแปลกวิจิตรพิศดารต่างๆจำนวนมาก
โดยมีต้น จันทร์แดงเจริญเติบโตบนโขดก้อนหินใหญ่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่
และในการเดินทางต้องเดินทางด้วยทางเท้า และใช้เวลามากป่าหินงามปราสาท
เป็นลานหินกว้างที่สลับกับป่าเต็งรัง
โดยมีก้อนหินจำนวนมากที่มีรูปร่างลักษณะวิจิตรพิศดารตาม สภาพการผันแปรของธรรมชาติ
แต่จะมีก้อนหินขนาดใหญ่มากรูปร่างคล้ายปราสาทเป็นลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของพื้นที่
และ ในการเดินทางจะต้องเดินทางด้วยเท้าป่าหินงามหงษ์ฟ้า
เป็นป่าหินงามที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติลักษณะพื้นที่จะมีก้อนหินจำน
วนมาก ที่มีรูปร่างลักษณะแปลกๆลานหินแตก
เป็นลานหินที่เกิดขึ้นบนสันเขาภูคำน้อย
ซึ่งมีลักษณะเป็นก้อนหินที่แตกเป็นร่องลึกจำนวนมากและ ทอดยาวตามแนวสันเขา
และลานหินแตกยังเป็นจุดชมวิวทัศนียภาพทางธรรมชาติเทือกเขาภูเขียว อำเภอหนองบัวแดง
อำเภอเกษตรสมบูรณ์ รวมทั้งมีสภาพอากาศหนาวเย็นมาก ตามฤดูกาล

โดยคุณ Mapper [2004-07-01 18:40:07] Bookmark and Shareขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
Email
ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา

คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ
เลือกรูป ขนาดห้ามเกิน 50 K.

[ สมัครสมาชิก | ปิดหน้าต่างนี้ ]